Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP serdecznie zaprasza studentki i studentów do udziału w konkursie na nowe logo oraz identyfikację wizualną dla Wydziału.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.11.2016 roku w dziekanacie WEA, pok. 404 (budynek C, Plac Wielkopolski 9) w formie płyt CD z plikami w formacie CDR lub AI, a także w EPS, PDF, JPG, PNG.

Płyty prosimy opatrzyć godłem konkursowym autora/autorki i dołączyć do nich zamkniętą kopertę również z godłem konkursowym, w której podane zostaną dane osoby zgłaszającej się do konkursu wraz z adresem e-mail.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14.12.2016. Zastrzegamy sobie prawo do uznania konkursu za nierozstrzygnięty.

Dla zwycięzcy lub zwyciężczyni przewidziana została nagroda w wysokości 1000 zł.

Dodatkowe informacje: ewelina.jarosz@uap.edu.pl