Trzy światy i pół Ameryki
Julia Popławska

25.11 – 03.12.2016 | wernisaż: godz. 18:00

Galeria R20

Na wystawie Julia Popławska porusza zagadnienie „bomby informacyjnej” mogącej w skutkach mieć rażenie równe tej jądrowej czy cybernetycznej. Osaczenie wynikające z nadmiaru różnych informacji prowadzi do poczucia całkowitego zagubienia. Dodatkowo artystka mówi o współczesnym „utowarowieniu ciała”, wykorzystywanym szczególnie w przemyśle reklamowym.

Kuratorki | Natalia Brodacka i Jagoda Zych

plakat J. Popławska