„Artysta po studiach” to Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Badanie realizowane jest na podstawie porozumienia wszystkich uczelni artystycznych w kraju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku ankietyzacja obejmuje dwa roczniki absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie w 2013 i 2015 roku. Zachęcamy do udziału! Każdy głos jest ważny!

Więcej informacji o projekcie oraz dostęp do raportu ogólnego z badania pilotażowego, przeprowadzonego w 2015 roku znajdują się pod linkiem:

http://artystapostudiach.pl/o-projekcie.html