Nazwa pracowni
XVI Pracownia Rysunku
Kierownik Pracowni
dr hab. Mikołaj Poliński, prof. nadzw. UAP
Asystent
mgr Jarosław Szelest, asyst.
Kontakt
16pracownia.rysunku@gmail.com
Sala
budynek F, s. 9
“Rysunek jako wyobrażenie indywidualnego świata
Przenikania języka rysunku z innymi domenami artystycznymi”
(…)
Rysunek przez swoją prostotę, bezpośredniość notacji, łatwość zapisywania odczuć,
emocji, jest bliski myśleniu, często stanowi pierwszy zarys koncepcji dzieła. Właściwości te
sprawiają, że łatwo przenika odmienne języki artystyczne, nie tylko stając się często
podstawą prac malarskich, rzeźbiarskich, instalacyjnych, działań performance, wideo czy też
projektowych – architektonicznych ale również może stanowić ważny element, filmu, muzyki,
poezji czy teatru.
Podatność rysunku na przenikanie odmiennych domen artystycznych stanowi bardzo
interesujący punkt wyjścia dla pracy pedagogicznej. Doświadczanie pracy artystycznej na
styku różnych autonomicznych języków może być doskonałą podstawą do dalszych
indywidualnych poszukiwań twórczych studentów. Pracownia rysunku działająca w
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w sposób naturalny funkcjonuje jako pewnego
rodzaju interdyscyplinarne laboratorium. Dzieje się tak ze względu na różnorodne kierunki
studiów i zainteresowania studentów spotykających się na „zajęciach
rysunkowych“ (malarstwo, grafika, rzeźba, film animowany, intermedia, architektura,
scenografia, sztuki projektowe). Proponowany przeze mnie program ramowy pracowni
rysunku oprócz podstawowych zagadnień związanych ze studiowaniem rysunku, jest
ukierunkowany w stronę poszukiwań interdyscyplinarnych, akcentujących związki muzyki ze
sztukami wizualnymi oraz ich przenikania z szeroko rozumianą kulturą dźwięku.
(…) M.P.
Godziny i dni otwarcia pracowni
wtorek-środa, 15.00-19.45