X Pracownia Malarstwa

kierownik
prof. zw. Piotr C. Kowalski

asystent
mgr Piotr Macha

Budynek A, sala 301
poniedziałki i środy 10.00 – 14.00 oraz inne dni w pracowni lub poza pracownią w zależności od umówienia się.

https://web.facebook.com/XPracowniaMalarstwaPiotraC.Kowalskiego

W pracowni mogą powstać:

obrazy smaczne, bardzo smaczne i obrazy niesmaczne

obrazy lekkie i obrazy ciężkie

obrazy graniczne, przygraniczne i zagraniczne

obrazy grzeczne, bardzo grzeczne i  niegrzeczne czyli grzeszne

obrazy malowane w słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości

obrazy skończone i obrazy nieskończone

obrazy malowane w schroniskach, na szlaku i takie które szlag by trafił

obrazy malowane bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni

obrazy malowane na sztaludze, pod sztalugą, obok sztalugi i zamiast sztalugi

obrazy malowane na wysokim poziomie i na niskim poziomie (ale nie na średnim)

obrazy malowane w pionie, w poziomie i pod kątem (oczywiście pod odpowiednim)

obrazy malowane na ogniu, obrazy malowane na gazie (co prawda niewielkim, ale jednak)

obrazy przejściowe, przejezdne, przelotne

obrazy malowane szybko, i  bardzo szybko

obrazy malowane wolno i takie, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować

obrazy malowane w  Poznaniu, do Poznania i nie do poznania

JAK uczyć malować obrazy ?

Jak dobrze uczyć malować dobra obrazy ?

Czy można nauczć, jak należy dobrze malować dobre obrazy ?

Nie ma przecież jednej , jedynej definicji, jak należy uczyć malować obrazy a jednak się uczy.

Każda dziedzina twórczości opiera się na kompromisach, co wybrać, co pozostawić a z czego zrezygnować.

Tłumaczę studentom, że malarstwo należy do tych „najtrudniejszych” przedmiotów na świecie dlatego, że nie ma jednej jedynej definicji malarstwa, a w sztuce nie ma uniwersalnych metod nauczania. Dlatego bliskie jest mi stanowisko Jerzego Ludwińskiego, że „nie ma żadnego modelu sztuki. Jesteśmy w sytuacji sztuki bez granic”.

Należy mieć tą świadomość, że coś, co było kiedyś awangardowe, teraz staje się tradycją. A to, co dzisiaj jest awangardą z czasem przestanie nią być.

Program konsultacji:

Wypracowanie indywidualnego języka wypowiedzi przez poszczególnych studentów, poprzez odpowiednią interpretację ćwiczeń i pod kątem ich predyspozycji. Studenci zdobywają umiejętność prezentowania swoich prac i porównywania ich z innymi dzięki czemu nabywają także umiejętności samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. Uwrażliwienie na specyficzny język wypowiedzi malarstwa. Poznanie różnych konwencji artystycznych występujących na przestrzeni wielu epok (różnice i podobieństwa ). Logiczne powiązanie różnorodnych zjawisk artystycznych i dokonywanie ich krytycznej analizy.

X pracownia malarstwa powstała na wydziale malarstwa w 2003 roku.

dotychczasowi asystenci:

Karolina Wysocka, Rafał Jakubowicz

wybrani absolwenci:

Paweł Matyszewski, Bartłomiej Zygmunt-Siegmund, Jakub Łączny, Iza Ołdak, Pascale Heliot, Joanna Rzeźnik, Rafał Kwiczor, Jagoda Szymańska, Agnieszka Kucharska.

Lektury, tematy 2016/17

Literatura podstawowa:

 • Jean Baudrillard „Symulakry i symulacja” Wyd Sic!, Warszawa 2005
 • Jean Baudrillard „Spisek sztuki” Wyd Sic!, Warszawa 2006
 • John Berger „O patrzeniu”, Fundacje Aletheia, Warszawa 1999
 • John Berger „Sposoby widzenia” Rebis, Poznań, 1997
 • Claire Bishop „Sztuka partycypacyjna i polityka widowni” Fundacja Bęz Zmiana, 2015, Warszawa
 • Nicolas Bourriaud „Estetyka relacyjna”, Mocak, Kraków, 2012
 • Gilles Deleuze, Felix Guattari „Tysiąc plateau”, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, 2015
 • Arthur C.Danto „Świat Sztuki.Pisma z filozofii sztuki” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
 • Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”, Arkady Warszawa 1975
 • Hal Foster „Powrót realnego, Awangarda u schyłku XX wieku”. Universitas, Warszawa, 2010
 • Cyntia Freeland „Czy to jest sztuka?”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004
 • E.H.Gombrich „O Sztuce”, Warszawa Arkady 1997
 • David Hockney „Wiedza tajemna – sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów”, Universitas, Kraków 2006
 • Hans Werner Holzwarth „Art Now! Vol.4” Taschen, 2013
 • Jerzy Ludwiński „Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty” ASP w Poznaniu i BWA Wrocław 2009
 • Lew Manovich „Język nowych mediów” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006
 • W.J.T. Mitchell „Czego chcą obrazy” NCK, Warszawa, 2015
 • Jacques Ranciere „Estetyka jako polityka” Krytyka Polityczna, Warszawa, 2007
 • Anda Rottenberg „Przeciąg, teksty o sztuce polskiej lat 80”, Open Art. Project Warszawa 2009
 • Patrick de Rynck „Jak czytać malarstwo”, Universitas, Kraków, 2005
 • Karol Sienkiewicz „Zatańczą ci co drżeli.Polska Sztuka Krytyczna” Wyd.Karakter, MSN, Warszawa, 2014
 • Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa organiczne”, Arkady Warszawa 1984
 • Calvin Tomkins „Duchamp. Biografia”, Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań, 2001
 • Aby Warburg ” Atlas obrazów. Mnemosyne” NCK, Warszawa, 2015
 • „Techniki Wielkich Mistrzów Malarstwa” – (praca zbiorowa), Arkady Warszawa 1999 – Quantum Books Ltd.

Tematy 2016/17

KOŁO BARW  – Przeprowadzić wnikliwą analizę kolorów posiadanych farb (oleje, akryle, tempery …, lub z kolorów znajdujących się na różnych przedmiotach). Ćwiczenie to należy zrealizować na podobraziu  w kształcie koła. Format dowolny.

JA I JA  –  W ćwiczeniu tym należy nawiązać dialog z pierwszym (jednym z pierwszych) swoim rysunkiem lub obrazkiem z dzieciństwa.

1:1 ALBO KAMUFLAŻ – Namalować obraz tak, aby w wybranym przez siebie miejscu był niewidoczny, tak aby scalił się z otoczeniem. Malowany obraz powinien przedstawiać konkretny fragment świadomie wybranej rzeczywistości wewnątrz albo na zewnątrz. W tym ćwiczeniu bardzo ważna jest dobra dokumentacja fotograficzna, wykonana zarówno przed realizacją, w trakcie, jak i po jej zakończeniu.Format dowolny, kształt dowolny, technika malarska dowolna np. olej, akryl lub techniki mieszane .

LUDZIE, PTAKI, ZWIERZĘTA

POWTÓRKA Z HISTORII SZTUKI –  Połączyć ze sobą minimum 2 obrazy zaczerpnięte z historii sztuki, szczególnie malarstwa ( format dowolny, technika dowolna, kształt dowolny ). Celem ćwiczenia jest poznanie twórczości innych artystów, oraz problem powtórzenia w historii sztuki zaprezentowany na podstawie dzieł artystów z różnych epok.

CODZIENNOŚĆ – Interpretacja tego tematu dowolna, uwzględniająca zarówno miejsce jak i czas.

Ćwiczenie to dobierane jest do zainteresowań konkretnych studentów, na podstawie indywidualnych konsultacji.

GALERIE POZNANIA

AUTOPORTRET, ALE INSPIROWANY INNYM ARTYSTĄ –  Celem ćwiczenia jest m.in. poznanie twórczości różnych artystów. W ćwiczeniu tym niezbędne jest przedstawienie także reprodukcji autoportretu wybranego malarza, format dowolny, technika dowolna.

CYTATY MALARZY O MALARSTWIE – Zaprezentować w sposób dowolny  jeden z wybranych wspólnie cytatów znanych malarzy o malarstwie.

PEJZAŻ WG ANDY WARHOLA  „ZRÓB TO SAM”

DOM – SZKOŁA – Używając 10 kadrów/obrazów/scen,  stworzyć przedstawienie rejestracji trasy dom-szkoła.

SITE SPECIFIC

TEMAT DOWOLNY – proponują studenci


Program X Pracowni Malarstwa