ADMINISTRACJA

ROZWIN

Kanclerz

Jerzy Stępień

jerzy.stepien@uap.edu.pl

ROZWIN

Kwestor

Krzysztof Troszczyński

krzysztof.troszczynski@uap.edu.pl

ROZWIN

Biuro Rektora

REKTORAT

Małgorzata Wiśniewska,
Specjalista ds. administracyjnych, p.o. Kierownika Biura Rektora
malgorzata.wisniewska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 388

Marta Koralewska, Asystentka Rektora
marta.koralewska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 345

Anna Podemska, Samodzielny referent ds. administracyjnych
anna.podemska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 385

SEKRETARIAT KANCLERZA

Izabela Wróblewska, Samodzielny Referent ds. administracyjnych
izabela.wroblewska@uap.edu.pl
tel.: 61 852 35 41; 61 855 25 21 w. 304

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH

Katarzyna Szot, Kierownik Sekretariatu Prorektora ds. studenckich
katarzyna.szot@uap.edu.pl
tel.: 61 852 29 11; 61 855 25 21 w. 350

ROZWIN

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Katarzyna Szot, Kierownik Sekretariatu Prorektora ds. studenckich

katarzyna.szot@uap.edu.pl

tel. 61 852 29 11;  61 855 25 21 w. 350

ROZWIN

Sekretariat Kanclerza

Izabela Wróblewska, Samodzielny Referent ds. administracyjnych

izabela.wroblewska@uap.edu.pl

tel.: 61 852 35 41;  61 855 25 21 w. 304

ROZWIN

Dział Nauczania

Alina Zydroń, Kierownik Działu Nauczania

alina.zydron@uap.edu.pl

ROZWIN

Studio Audiowizualne

Aleksander Gierach

aleksander.gierach@uap.edu.pl

Dyżury laboranta: Poniedziałek 10:00-14:00, Środa 10:00-14:00

Studio Audiowizualne znajduje się w podziemiach Atrium, nowego budynku B.

ROZWIN

Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry

Jakość kształcenia

mgr Hanna Szymańska, specjalista

hanna.szymanska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18 w. 111

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 407

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

lic. Michaela Boruczkowska, specjalista

michaela.boruczkowska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18 w. 123

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 406

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

Urszula Małecka, specjalista

urszula.malecka@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18 w. 122

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 407

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

Ewa Troszczyńska, specjalista

ewa.troszczynska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18 w.123

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 406

ROZWIN

Dział Kadr i Płac

Alicja Borowska-Woźniak, p.o. Kierownika

alicja.borowska-wozniak@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Zamówień i Realizacji Zamówień

kierownik Joanna Pakulska

tel.: 61 855 25 21 w. 370

joanna.pakulska@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Obsługi Obiektów Uczelni

Izabela Wróblewska

izabela.wroblewska@uap.edu.pl

ROZWIN

Stanowiska pracy ds. informatyki

Sławomir Pękosz

Michał Kucharczyk

Łukasz Zaremba

ROZWIN

Biuro Promocji

Katarzyna Kucharska, Kierownik

katarzyna.kucharska@uap.edu.pl

tel.: 61 855 27 06 w. 352

ROZWIN

Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem

Joanna Daszkiewicz-Bielecka, Specjalista ds. Biura Karier i Kontaktów z Biznesem

joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl

tel.: 665 444 043
https://www.facebook.com/BiuroKarierUAP/

ROZWIN

Współpraca z Zagranicą

Szymon Dolata

szymon.dolata@uap.edu.pl

Aniela Perszko

aniela.perszko@uap,.edu.pl

ROZWIN

Programy Badawcze

Arkadiusz Jędrzejczak
p.o. Kierownika Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW
Specjalista ds. programów badawczych
arkadiusz.jedrzejczak@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18  w. 133
pok. 309, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30
w piątki 7.30 – 15.00

Magdalena Szymańska
Specjalista ds. programów badawczych
magdalena.szymanska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18  w. 113

pok. 308, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30
w piątki 7.30 – 15.00

Jolanta Grek
Specjalista ds. programów badawczych
jolanta.grek@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18  w. 113
pok. 308, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30

w piątki 7.30 – 15.00

Aneta Stępniewska
Specjalista ds. programów badawczych
aneta.stepniewska@uap.edu.pl
tel.: 512 427 087

godz. urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 8.30 – 16.30
w każdą pierwszą środę miesiąca: 8.30 – 15.30

ROZWIN

Dział Inwestycji

Michał Pawłowski, budowa@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Kolekcji UAP

dr Anna Borowiec
p.o. Kierowniczki Działu Kolekcji
anna.borowiec@uap.edu.pl

Katarzyna Różniak
p.o. Zastępczyni Kierowniczki Działu Kolekcji
katarzyna.rozniak@uap.edu.pl

tel. 61 8560430, wewn. 22

ROZWIN

Inspektor BHP

Aleksandra Fórmanowicz

główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p.poż.
mail: aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl
tel.: 601 881 343
ul. Wolnica 9, pokój 36
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (po uprzednim umówieniu się)

ROZWIN

Kontrola wewnętrzna

Gizela Radzimska-Dziurka

audytor wewnętrzny UAP

ROZWIN

Kancelaria Niejawna

mgr Donata Banaszak

donata.banaszak@uap.edu.pl 

tel.: 503 932 718

budynek E, ul. Wolnica 9

czwartek 10.00 – 15.00 (po uprzednim umówieniu się)

ROZWIN

Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Wojciech Szablewski

wojsza4@wp.pl

tel.: 608 314 518

budynek E, ul. Wolnica 9, II piętro, pokój 21

czwartek-piątek 8.00 – 16.00

ROZWIN

Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video

Karol Ciechanowski, warsztat elektryczno-oświetleniowy  i wypożyczalnia sprzętu audio-wideo
budynek  C, pokój 09,  Plac Wielkopolski 9

Remigiusz Tomala, warsztat elektryczny w Działa Technicznym oraz wypożyczalnia elektronarzędzi
budynek  A, pokój 010, Al. Karola Marcinkowskiego 29
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00
tel.: 691 978 891

remigiusz.tomala@uap.edu.pl

ROZWIN

Klub Św. Andrzeja

Janina Szumowska

tel. 784 075 861
Atrium, bud. B

ROZWIN

Plenerowy Dom Studencki w Skokach

Jolanta Czechlewska, Kierownik

ul. Zamkowa 1, 62-085 Skoki
tel.: 61 812 42 42

ROZWIN

Dział Utrzymania Budynków i Infrastruktury

Mikołaj Gorzan, p.o. Kierownika

mikolaj.gorzan@uap.edu.pl

ROZWIN

Archiwum UAP

Donata Banaszak

donata.banaszak@uap.edu.pl

ROZWIN

Drukarnia

Tomasz Kochański, tomasz.kochanski@uap.edu.pl
Mikołaj Matysiak
Kontakt: drukarniauap@uap.edu.pl
tel.: w. 319
Drukarnia znajduje się w podziemiach Atrium, nowego budynku B.

 

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

Zakład Języków Obcych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

WYDZIAŁY

 

Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pokój 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00
tel.: 61 853 00 18 w. 116


Struktura organizacyjna UAP w roku akademickim 2016 i 2017