ADMINISTRACJA

ROZWIN

Kanclerz

Jerzy Stępień

jerzy.stepien@uap.edu.pl

ROZWIN

Kwestor

Krzysztof Troszczyński

krzysztof.troszczynski@uap.edu.pl

ROZWIN

Biuro Rektora

REKTORAT

Małgorzata Wiśniewska,
Specjalista ds. administracyjnych p.o. Kierownika Biuro Rektora
malgorzata.wisniewska@uap.edu.pl
tel: 61 853 16 21 ; 61 855 25 21 w. 388

Marta Koralewska, Asystentka Rektora
marta.koralewska@uap.edu.pl
tel: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 345

Anna Podemska, Samodzielny referent ds. administracyjnych
anna.podemska@uap.edu.pl
tel: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 385

SEKRETARIAT KANCLERZA

Izabela Wróblewska, Samodzielny Referent ds. administracyjnych
izabela.wroblewska@uap.edu.pl
tel: 61 852 35 41; 61 855 25 21 w.304

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH

Katarzyna Szot, Kierownik Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich
katarzyna.szot@uap.edu.pl
tel. 61 852 29 11; 61 855 25 21 w. 350

ROZWIN

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Katarzyna Szot, Kierownik Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich

katarzyna.szot@uap.edu.pl

tel. 61 852 29 11;  61 855 25 21 w. 350

ROZWIN

Sekretariat Kanclerza

Izabela Wróblewska, Samodzielny Referent ds. administracyjnych

izabela.wroblewska@uap.edu.pl

tel: 61 852 35 41;  61 855 25 21 w.304

ROZWIN

Dział Nauczania

Alina Zydroń, kierownik Działu Nauczania

alina.zydron@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry

Jakość kształcenia

mgr Hanna Szymańska, specjalista

hanna.szymanska@uap.edu.pl

tel. 61-853 00 18 wew. 111

budynek C, ul. Plac Wielkopolski 9, pokój 407

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

lic. Michaela Boruczkowska, specjalista

michaela.boruczkowska@uap.edu.pl

tel. 61-853 00 18 wew.123

budynek C, ul. Plac Wielkopolski 9, pokój 406

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

Urszula Małecka, specjalista

urszula.malecka@uap.edu.pl

tel. 61-853 00 18 wew.122

budynek C, ul. Plac Wielkopolski 9, pokój 407

 

Rozwój kadry i studia doktoranckie

Ewa Troszczyńska, specjalista

ewa.troszczynska@uap.edu.pl

tel. 61-853 00 18 wew.123

budynek C, ul. Plac Wielkopolski 9, pokój 406

ROZWIN

Dział Kadr i Płac

Alicja Borowska-Woźniak, pełniąca obowiązki kierownika,

alicja.borowska-wozniak@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział zamówień i obsługi gospodarczej

Paulina Gorzan, pełniąca obowiązki kierownika,

paulina.gorzan@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział IT

Michał Kucharczyk

ROZWIN

Biuro Promocji

Katarzyna Kucharska, Kierownik,

katarzyna.kucharska@uap.edu.pl

tel.: 61 855 27 06 w. 352

ROZWIN

Biuro Karier

Joanna Daszkiewicz-Bielecka, specjalista ds. Biura Karier i Kontaktów z Biznesem

joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl

tel. 665 444 043

http://bkip.uap.edu.pl/
https://www.facebook.com/BiuroKarierUAP/

ROZWIN

Współpraca z Zagranicą

Marek Boruczkowski – Kierownik sekcji,

marek.boruczkowski@uap.edu.pl

Ryszard Konieczny – specjalista ds współpracy z zagranicą,

ryszard.konieczny@uap.edu.pl

ROZWIN

Programy Badawcze

Magdalena Szymańska, Kierownik Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW
magdalena.szymanska@uap.edu.pl
tel.: 61853-00-18  w. 113
pok. 308, budynek C Pl.Wlkp.
godz. urzędowania: 7.30-15.30
w piątki 7.30-15.00

Specjalista ds. programów badawczych
Jolanta Grek, jolanta.grek@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18, wew. 113
pok. 308, budynek C, plac Wielkopolski 9
godz. urzędowania: 7.30-15.30
w piątki 7.30-15.00

Specjalista ds. programów badawczych
mgr Aneta Stępniewska
aneta.stepniewska@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18, wew. 114
tel. 512427087
pok. 306, budynek C, plac Wielkopolski 9
godz. urzędowania:
od poniedziałku do piątku godz.8.30-16.30
w każdą pierwszą środę miesiąca 8.30-15.30

ROZWIN

Dział Inwestycji

Michał Pawłowski, budowa@uap.edu.pl

ROZWIN

Inspektor BHP

Aleksandra Fórmanowicz

główny specjalista ds BHP, inspektor ochrony p.poż.
mail: aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl
telefon: 601 881 343
pokój: ul. Wolnica 9, pokój 36
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się)

ROZWIN

Kontrola wewnętrzna

Jarosław Buko

ROZWIN

Warsztat Elektryczno-Oświetleniowy i Wypożyczalnia Sprzętu Audio-Video

Karol Ciechanowski, warsztat elektryczno – oświetleniowy  i wypożyczalniea sprzętu audio- wideo
budynek  C, pok. 09,  Plac Wielkopolski 9

Remigiusz Tomala, warsztat elektryczny w Działa Technicznym oraz wypożyczalnię elektronarzędzi,
budynek  A, pok. 010, Al. Karola Marcinkowskiego 29
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00 .
tel . 691-978-891

remigiusz.tomala@uap.edu.pl

ROZWIN

Klub Św. Andrzeja

Janina Szumowska

ROZWIN

Plenerowy Dom Studencki w Skokach

Jolanta Czechlewska, kierownik

ROZWIN

Dział Utrzymania Budynków i Infrastruktury

Mikołaj Gorzan, pełniący obowiązki kierownika,

mikolaj.gorzan@uap.edu.pl

ROZWIN

Archiwum UAP

Donata Banaszak,

donata.brzekowska@uap.edu.pl

ROZWIN

Drukarnia

Tomasz Kochański, tomasz.kochanski@uap.edu.pl
Krzysztof Ciesielski
Kontakt: drukarnia@uap.edu.pl
tel wew 319
drukarnia jest w podziemiach atrium nowego bud B

 

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

Zakład Języków Obcych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

WYDZIAŁY

 

Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pok. 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00
tel. 61 853 00 18 w. 116


Struktura organizacyjna UAP w roku akademickim 2016 i 2017