ADMINISTRACJA

 • Dyrekcja
 • Sekretariat Rektora
 • Sekretariat Kanclerza
 • Dział Nauczania
 • Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry
 • Dział Księgowości – Kwestura
 • Dział Spraw Osobowych i Socjalnych
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Sekcja ds. zamówień
 • Dział IT
 • Biuro Promocji
 • Biuro Karier
 • Współpraca z Zagranicą
 • Programy Badawcze
 • Biuro Funduszy Strukturalnych
 • Inspektor BHP
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Kancelaria Tajna
 • Warsztat Elektryczno-Oświetleniowy i Wypożyczalnia Sprzętu Audio-Video
 • Klub Św. Andrzeja
 • Plenerowy Dom Studencki w Skokach
 • Laboranci
 • Warsztaty
 • Archiwum UAP
 • Drukarnia

 

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

 • Zakład Języków Obcych

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

 • Biblioteka Główna
 • Biblioteka Katedry Fotografii

WYDZIAŁY

 • Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
 • Wydział Malarstwa i Rysunku
 • Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
 • Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
 • Wydział Edukacji Artystycznej
 • Wydział Komunikacji Multimedialnej
 • Wydział Animacji

 

Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pok. 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00
tel. 61 853 00 18 w. 116