ROZWIN

Kanclerz

Jerzy Stępień

jerzy.stepien@uap.edu.pl

Sekretariat Kanclerza
Elwira Dembna, Samodzielny Referent ds. administracyjnych
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel.: 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

Kwestor

 

Jarosław Buko
jaroslaw.buko@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel. 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Monika Tomaszewska, p.o. Kierownika

monika.tomaszewska@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 109
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 302

ROZWIN

Biuro Rektora

REKTORAT

Al. Marcinkowskiego 29, bud. A, pok. 209

Anna Sobierajska, Kierownik Biura Rektora UAP
anna.sobierajska@uap.edu.pl

Małgorzata Wiśniewska,
Specjalista ds. administracyjnych, referent ds. administracyjnych
malgorzata.wisniewska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 388

Anna Podemska, Samodzielny referent ds. administracyjnych
anna.podemska@uap.edu.pl
tel.: 61 853 16 21; 61 855 25 21 w. 385

ROZWIN

DZIAŁ KADR I PŁAC

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 215
Kadry tel. 61 855 25 21 wew. 301
Płace tel. 61 855 25 21 wew. 311
godziny urzędowania: 11.00 – 15.30

 

ROZWIN

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Lechosław Petruk
iod@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Organizacji Toku Studiów i Kształcenia

Alina Zydroń, Kierownik
alina.zydron@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pok. 408
tel. 618530018 wew.118

 

ROZWIN

CENTRUM AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Bogna Branowska Ptasińska
bogna.branowska@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 109
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 409

ROZWIN

DZIAŁ INFORMATYKI
Sławomir Pękosz, Kierownik
wsparcieit@uap.edu.pl
tel. 519 855 625
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 103

ROZWIN

Pomoc socjalna dla studentów i doktorantów

Dorota Śliwińska
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pokój 410
Tel.: 61 853 00 18 wew. 116
dorota.sliwinska@uap.edu.pl

ROZWIN

Studio Audiowizualne

Aleksander Gierach

aleksander.gierach@uap.edu.pl

Dyżury laboranta: Poniedziałek 10:00-14:00, Środa 10:00-14:00

Studio Audiowizualne znajduje się w podziemiach Atrium, nowego budynku B.

ROZWIN

Rozwój kadry

Beata Piwecka

tel.: 61 853 00 18 w. 123

beata.piwecka@uap.edu.pl

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 406

ROZWIN

Jakość kształcenia

Hanna Szymańska

hanna.szymanska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18 w. 111

budynek C, Plac Wielkopolski 9, pokój 410

ROZWIN

Dział Kadr i Płac

Alicja Borowska-Woźniak, p.o. Kierownika

alicja.borowska-wozniak@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Zamówień i Realizacji Zamówień

kierownik Joanna Pakulska

tel.: 61 855 25 21 w. 370

joanna.pakulska@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Obsługi Obiektów Uczelni

Izabela Wróblewska

izabela.wroblewska@uap.edu.pl

ROZWIN

Stanowiska pracy ds. informatyki

Sławomir Pękosz

Michał Kucharczyk

Łukasz Zaremba

wsparcieit@uap.edu.pl 

ROZWIN

Biuro Promocji

Piotr Grzywacz, p.o. kierownika

piotr.grzywacz@uap.edu.pl

tel.: 61 856 04 41, wew. 23

ROZWIN

Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem

Joanna Daszkiewicz-Bielecka, Specjalista ds. Biura Karier i Kontaktów z Biznesem

joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl

tel.: 665 444 043

https://www.facebook.com/BiuroKarierUAP/

ROZWIN

Współpraca z Zagranicą

Szymon Dolata

szymon.dolata@uap.edu.pl

Aniela Perszko

aniela.perszko@uap,.edu.pl

ROZWIN

Programy Badawcze

Arkadiusz Jędrzejczak
p.o. Kierownika Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW
Specjalista ds. programów badawczych
arkadiusz.jedrzejczak@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18  w. 133
pok. 309, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30
w piątki 7.30 – 15.00

Magdalena Szymańska
Specjalista ds. programów badawczych
magdalena.szymanska@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18  w. 113

pok. 308, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30
w piątki 7.30 – 15.00

Jolanta Grek
Specjalista ds. programów badawczych
jolanta.grek@uap.edu.pl

tel.: 61 853 00 18  w. 113
pok. 308, budynek C, Plac Wielkopolski 9

godz. urzędowania: 7.30 – 15.30

w piątki 7.30 – 15.00

Aneta Stępniewska
Specjalista ds. programów badawczych
aneta.stepniewska@uap.edu.pl
tel.: 512 427 087

godz. urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 8.30 – 16.30
w każdą pierwszą środę miesiąca: 8.30 – 15.30

ROZWIN

Dział Inwestycji

Michał Pawłowski, budowa@uap.edu.pl

ROZWIN

Dział Kolekcji UAP

dr Anna Borowiec
p.o. Kierowniczki Działu Kolekcji
anna.borowiec@uap.edu.pl

Katarzyna Różniak
p.o. Zastępczyni Kierowniczki Działu Kolekcji
katarzyna.rozniak@uap.edu.pl

tel. 571 277 237

ROZWIN

Inspektor BHP

Aleksandra Fórmanowicz

główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p.poż.
mail: aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl
tel.: 601 881 343
ul. Wolnica 9, pokój 36
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 (po uprzednim umówieniu się)

ROZWIN

Kontrola wewnętrzna

Gizela Radzimska-Dziurka

audytor wewnętrzny UAP

 

ROZWIN

SPECJALISTA DS. OBRONNYCH

Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Wojciech Szablewski

wojsza4@wp.pl

tel.: 608 314 518

budynek E, ul. Wolnica 9, II piętro, pokój 21

czwartek-piątek 8.00 – 16.00

ROZWIN

Koordynator zespołu pracowników gospodarczych

Michał Szmyt

michal.szmyt@uap.edu.pl 

ROZWIN

Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video

Karol Ciechanowski, warsztat elektryczno-oświetleniowy  i wypożyczalnia sprzętu audio-wideo
budynek  C, pokój 09,  Plac Wielkopolski 9

Dariusz Dymek, warsztat elektryczny w Działa Technicznym oraz wypożyczalnia elektronarzędzi
budynek  A, pokój 010, Al. Karola Marcinkowskiego 29
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00
tel.: 691 978 891

dariusz.dymek@uap.edu.pl 

Wojciech Wąsik

wojciech.wasik@uap.edu.pl

ROZWIN

Klub Św. Andrzeja

Janina Szumowska

tel. 784 075 861
Atrium, bud. B

ROZWIN

Plenerowy Dom Studencki w Skokach

Rafał Roguszka

p.o. kierownika ds. Plenerowego Domu Studenckiego w Skokach.

tel. 519 844 131

rafal.roguszka@uap.edu.pl

Plenerowy Dom Studencki w Skokach

ul. Zamkowa 1

62-085 Skoki

tel. 61 812 42 42

ROZWIN

Dział Utrzymania Budynków i Infrastruktury

 

ROZWIN

Archiwum UAP

mgr Donata Banaszak

Kierownik Archiwum UAP

donata.banaszak@uap.edu.pl
tel: 61-856-04-30 wew. 24

Budynek „E” ul. Wolnica 9
pok. 36
pomieszczenie 02,04,05

ROZWIN

Drukarnia

Tomasz Kochański, tomasz.kochanski@uap.edu.pl
Mikołaj Matysiak
Kontakt: drukarniauap@uap.edu.pl
tel.: w. 319
Drukarnia znajduje się w podziemiach Atrium, nowego budynku B.

 

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

Zakład Języków Obcych

Kierownik: mgr Anna Łosińska, st. wykł. anna.losinska@uap.edu.pl, budynek E, s. 15

Język angielski:
mgr Anna Łosińska, st. wykł. anna.losinska@uap.edu.pl
mgr Joanna Kalinowska-Kuchno, st. wykł. joanna.kalinowska@uap.edu.pl
mgr Leszek Ratajczak, st. wykł.leszek.ratajczak@uap.edu.pl
mgr Ewa Tomaszewska mailto:ewa.tomaszewska@uap.edu.pl

Język francuski:
mgr Danuta Ryglewicz, st. wykł. danuta.ryglewicz@uap.edu.pl

Język niemiecki:
dr Paweł Wałowski, pawel.walowski@uap.edu.pl

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka Główna
Dyrektor: starszy kustosz dyplomowany dr Bogumiła Twardosz bogumila.twardosz@uap.edu.pl
mgr Gerard Grzybowski, kustosz – administrator systemu Horizon
mgr Agnieszka Węcławska, kustosz (5/6 etatu)
mgr Radosław Dyszkant, starszy bibliotekarz
mgr Tomasz Motyl, starszy bibliotekarz

Biblioteka Katedry Fotografii
mgr Marcin Czerkasow, labor.

WYDZIAŁY