Prof. dr hab. Tomasz Siwiński, prof. zw.

kontakt: tomasz.siwinski@uap.edu.pl

Biogram:

Prof. zw. Tomasz Siwiński jest kierownikiem VII Pracowni Malarstwa UAP.
W konstruowaniu swoich obrazów używa najczęściej metaforycznego języka, budującego pewien dystans do rzeczywistości. W obrazach łączy techniki malarskie z własnymi technikami graficznymi np. estampaż. Obszary zainteresowań i inspiracji to sztuka Dalekiego Wschodu, archeologia i kaligrafia, która jest ważnym komponentem obrazów. Przykładowe cykle tematyczne: „Fabryki drutu coraz cieńszego”, „Nadciągająca poczta”, czy „Artefakty kultury porzucewskiej” dość dobrze charakteryzują metaforyczny klimat jego obrazów. Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw w kraju i za granicą.