P.O. KIEROWNIKA V PRACOWNI RYSUNKU

Dr hab. Maciej Przybylski,  prof. nadzw. UAP

maciej.przybylski@uap.edu.pl

Urodzony w 1972 roku w Poznaniu. W 1994 rozpoczął studia w PWSSP ( dzisiejsza ASP) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W roku 1999 obronił dyplom w zakresie grafiki warsztatowej u prof. Tadeusza Jackowskiego i rysunku u prof. Bogdana Wojtasiaka. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w I Pracowni Rysunku u Prof. Jacka Strzeleckiego. W 2007 roku uzyskał stopień Doktora Sztuki.W roku 2008 współtworzył program Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2009-2011 realizował niniejszy program. W 2013 roku uzyskał stopień Doktora Habilitowanego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku profesora ndzw. UAP. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

 POLE ZAINTERESOWAŃ:

Działa w obszarze malarstwa, rysunku i muzyki

WYKŁADANE PRZEDMIOTY PROWADZONE PRACOWNIE

RYSUNEK/ V PRACOWNIA RYSUNKU