dr Katarzyna Klich, ad.

kontakt: katarzyna.klich@uap.edu.pl

dyżury:
W trakcie zajęć.

Biogram:
Katarzyna Klich (ur.1976 w Gdyni); studiowała grafikę i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1996-2003). Obecnie pracuje w UAP na stanowisku adiunkta w XI Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Bogdana Wojtasiaka. Prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych m.in. w Państwowej Galerii Sztuki, Sopot; Galerii Bielskiej BWA; Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; Galerii El, Elbląg; Galerii Gepperta we Wrocławiu, Galerii At, Poznań. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Pole zainteresowań:
Zajmuję się przede wszystkim malarstwem i rysunkiem, tworzeniem obiektów przestrzennych. Jednakże pojęcie „malarstwo” traktuję jako punkt wyjścia do strukturalnego aranżowania przestrzeni. Zależy mi na budowaniu miejsc, które wytwarzają własną niematerialną przestrzeń. Punkty na granicy – punkty bezkresu. Miejsca ‘bezruchu’, które rządzą się własnymi prawami. Gdzie czas nie przebiega liniowo, rzeczy i zdarzenia mogą się powtarzać, za każdym razem przyjmując inne zakończenia. Niezapisane przestrzenie. Miejsca ‘bezczasu’. Może formy sztuki są „czarnymi dziurami”? Pochłaniają istnienie, myśli, uwagę. Obrazy, które stwarzają inne obrazy, inny wymiar ? Każda praca, rysunek, obiekt projektuje i wytwarza miejsce. Oddziałując na przestrzeń, zmienia ją, stwarza „wyrwę”. Obraz to nie tylko fragment nałożony na ścianę, to organizm przestrzeni, który z czasem zmienia ją nie tylko fizycznie, ale i wyobrażeniowo. Przywołując przeszłość, staje się skorupą pamięci.
W swoich pracach nawiązuję do sentencji Jerzego Ludwińskiego, mówiącej, że obraz jest zdarzeniem w czasie i przestrzeni, a jego ostateczna forma tylko krótkim momentem w całym procesie. Czy da się uchwycić moment przeobrażania się obrazu?
Jednym z ważniejszych dla mnie problemów jest ciągły proces egzystencjalnego rozpadu, zniszczenia, przemiany zachodzącej w naturze. Obrazy – formy, które powstają są jej częścią, istnieją w niej w sposób rzeczywisty, są tak nietrwałe, jak gubiony naskórek. Odnoszą się do przemienności i przemijania świata.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
XI Pracownia Rysunku
rysunek

Osiągnięcia:
2015 rezydencja artystyczna Cow House Studio, Ballybawn, Irlandia
2012 odznaka honorowa MKiDN „ Zasłużony dla kultury polskiej”.
2009 nagroda rektorska I stopnia za działalność i zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Publikacje:
„Rysunek jako ślad człowieka”. Magazyn Sztuki Format.

Stypendia:
2001 roczne stypendium dla wyróżniających się studentów ufundowane przez prezesa BZ WBK SA w Poznaniu.
2000 stypendium ufundowane przez Grażynę Kulczyk
1999 stypendium prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich

Inne działalności pozauczelniane:

Katarzyna Klich współtworzy ‘laboratorium bez adresu’, które skupia artystów o różnorodnych postawach i sposobie myślenia, co przekłada się na realizowane wystawy i przedsięwzięcia. Laboratorium nie jest związane z określonym miejscem, korzysta z przestrzeni definiowanych jako artystyczne bądź doraźnie adoptowanych do prezentacji sztuki. Obszar i specyfika aktywności podejmowanych przez LBA stanowi metaforę miejsca, które każdorazowo przy realizacji kolejnego projektu przybiera inny kształt i właściwości generując inne pole znaczeń i sensów. W ramach działalności laboratorium odbyły się m.in.:
„Teraz Rysunek. Rysunek jako jedna z dróg myślenia.” Ogólnopolski projekt prezentujący działalność i twórczość 36 polskich artystów reprezentujących różne obszary sztuki w ramach comiesięcznych spotkań i wystaw. UAP.
„Metamorfozy Idei”, Galeria Miejska Arsenał.
„Poza systemem”, projekt prezentujący działalność galerii niezależnych i nieoficjalnych od lat 60. do 80. w Polsce.
Galeria Miejska Arsenał. Poznań
„Labirynty wyobraźni”. Galeria Miejska Arsenał.
Richard Demarco „The Polish – English cultural dialogue”. UAP