BAZA ABSOLWENTÓW

 

Drodzy Absolwenci,

Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem UAP uruchamia platformę usług projektowych w postaci „bazy Absolwentów” chętnych do współpracy komercyjnej z potencjalnymi zleceniodawcami.

W celu stworzenia możliwości przekazywania Państwu zleceń oraz określenia typu usług, zachęcamy osoby zainteresowane do wypełnienia poniższego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz, prosimy dostarczyć do Biura Karier i Kontaktów z Biznesem osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

z dopiskiem: Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem