TERMINY SPRAWDZIANÓW KWALIFIKACYJNYCH 2017

 

Wszystkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego są uaktualniane na stronie uap.edu.pl/rekrutacja. Prosimy o zwracanie uwagi na zmiany.

 

Wkrótce rozpocznie się drugi nabór na studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

ROZWIN

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając wnioski Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody przez JM Rektora UAP, podjęła decyzję o drugim naborze kandydatów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/2018, w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze, na kierunki:

  • rzeźba,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  • design krajobrazu

Dokumenty można przysłać pocztą w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań

lub złożyć osobiście  w pokoju 410 w budynku C przy pl. Wielkopolskim 9, IV piętro.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Rekrutacja”.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 11, 12, 13 września 2017 roku.


Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

 

ROZWIN

KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA,

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu świadectw dojrzałości- 17.07.2017 r.

Termin składania dokumentów:
26.06.2017 – 10.07.2017, w godz. 10.00 – 14.00

Dokumenty przyjmuje:
Dział Nauczania, Pl. Wielkopolski 9
bud. C pok. 410

Możliwość nadesłania dokumentów pocztą w terminie 26.06.2017 – 10.07.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – Kuratorstwo i Teorie Sztuk)

 

ROZWIN

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając wnioski Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody przez JM Rektora UAP, podjęła decyzję o drugim naborze kandydatów na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018, w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze, na kierunki:

  • rzeźba
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • design krajobrazu
  • fotografia
  • grafika, specjalność: grafika warsztatowa

Dokumenty można przysłać pocztą w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań

lub złożyć osobiście  w pokoju 410 w budynku C przy pl. Wielkopolskim 9, IV piętro.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Rekrutacja”.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku.

 

Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli lub nadesłali komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.


Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny. Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł.

Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

 

ROZWIN

STUDIA NIESTACJONARNE I i II DRUGIEGO STOPNIA (KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA I FOTOGRAFIA)

I. Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej ogłasza wrześniowy termin naboru na studia niestacjonarne I oraz II stopnia (licencjackie/magisterskie).

termin składania dokumentów 6–8.09.2017
sprawdzian kwalifikacyjny 23.09.2017

kontakt:

dokumenty należy składać dziekanacie studiów niestacjonarnych w godz. 10.00–15.00
– pok. 404, Plac Wielkopolski 9

Warunki sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane po 4 września.

II. Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii ogłasza wrześniowy termin naboru na studia niestacjonarne I oraz II stopnia (licencjackie/magisterskie).

Nabór wrześniowy na kierunek: Architektura Wnętrz STUDIA NIESTACJONARNE:
Przyjmowanie dokumentów 6–8.09.2017r.
Sprawdzian: 25.09.2017r.
Studia I stopnia – od godz. 9.00
Studia II stopnia – od godz. 14.00

kontakt:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – STUDIA NIESTACJONARNE
Alicja Napierała
pok. 402, Budynek C – Pl. Wielkopolski 9
czynny: wtorek-sobota 7.30–15.30
tel. 61 853 00 18 w. 125
alicja.napierala@uap.edu.pl

III. Wydział Komunikacji Multimedialnej ogłasza wrześniowy termin naboru na kierunek FOTOGRAFIA – studia niestacjonarne I i II stopnia:

Sprawdzian kwalifikacyjny:
23 września 2017 r.
Termin składania dokumentów:
6–8 września 2017r. w godzinach 10:00–14:00
Dokumenty przyjmujemy
Dziekanat Komunikacji Multimedialnej, Plac Wielkopolski 9, Budynek C, pokój 410

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018

Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
65 1090 1362 0000 0001 0467 3361
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne fotografia)
DO POBRANIA:

 

AWiS – INFORMATOR niest wiecz I st architektura wnętrz

AWiS – INFORMATOR niest wiecz II st architektura wnętrz

GRAFIKA NST informator Ist licencjackie

GRAFIKA NST informator IIst magisterskie

FOTOGRAFIA NST Ist

FOTOGRAFIA NST IIst

 

ROZWIN

STUDIA DOKTORANCKIE

Sprawdzian kwalifikacyjny:
20 września 2017 r. godz. 10.00

Termin składania dokumentów:
14.09.2017 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dziekanaty studiów III stopnia, bud C (pl. Wielkopolski 9)

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów III stopnia:
21.09.2017 r. godz. 18.00.

 

ROZWIN

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Przyjęcie na podstawie zgłoszeń.
Termin składania dokumentów na II semestr: do 31.01.2018r.

Dokumenty należy dostarczyć:

– osobiście, w piątki, w godz.14:30-16:00,

– przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 

Sekretariat UATW

Plac Wielkopolski 9,

61-746 Poznań

bud. C, pok.401

 

Więcej informacji: www.uatw.uap.edu.pl

 

ROZWIN

STUDIUM PEDAGOGICZNE

Przyjęcie na podstawie zgłoszeń.

Termin składania dokumentów:
Nabór ciągły

Dokumenty przyjmujemy:
w pok. 410, bud. C (pl. Wielkopolski 9) w godz. 10.00 – 14.00

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 14.08 – 15.09.2017
(decyduje data stempla pocztowego).

 


Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym.

Kandydaci studiujący na innych uczelniach, w momencie przystąpienia do sprawdzianu w UAP, zobowiązani są dołączyć do dokumentów zgodę macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku.

Opłaty nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu i niezgłoszenia tego faktu wcześniej w Sekretariacie UKR.

Termin składanie odwołań od decyzji UKR: 16.08.2017 r. do godz. 9.00 w Rektoracie, budynek A. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej odwołań: 16.08.2017 r. godz.10.00.


Terminy sprawdzianu kwalifikacyjnego 2017