TERMINY SPRAWDZIANÓW KWALIFIKACYJNYCH 2017

 

Wszystkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego są uaktualniane na stronie uap.edu.pl/rekrutacja. Prosimy o zwracanie uwagi na zmiany.

 

ROZWIN

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne I stopnia ma charakter konkursowy i odbędzie się w dniach:
Termin 1: 19,20,21 czerwca 2017 r.
Termin 2: 22,23,24 czerwca 2017 r.

Dzień 1
godz. 9.00 -13.00 – sprawdzian kwalifikacyjny z rysunku
godz. 13.00-14.00 przerwa – ogłaszają opiekunowie sal
godz.14.00-19.00 – sprawdzian kwalifikacyjny z malarstwa

Dzień 2
godz. 9.00-13.00 – sprawdzian praktyczny kierunkowy
godz. 13.00-14.00 przerwa – ogłaszają opiekunowie sal
godz. 14.00-19.00 – sprawdzian praktyczny kierunkowy

Dzień 3
dotyczy Komisji Rekrutacyjnych – Podkomisji kierunkowych
od godz. 9.00 pracują powołane Podkomisje

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05- 24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Tegoroczni maturzyści mają możliwość złożenia w wymienionym wyżej terminie wszystkich dokumentów i uzupełnienia ich świadectwem dojrzałości po jego uzyskaniu.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia: 26.06.2017 r. godz. 18.00
Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów I stopnia: 06.07.2017 r. godz. 18.00.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

 

ROZWIN

KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA,

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu świadectw dojrzałości- 17.07.2017 r.

Termin składania dokumentów:
26.06.2017 – 10.07.2017, w godz. 10.00 – 14.00

Dokumenty przyjmuje:
Dział Nauczania, Pl. Wielkopolski 9
bud. C pok. 410

Możliwość nadesłania dokumentów pocztą w terminie 26.06.2017 – 10.07.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – Kuratorstwo i Teorie Sztuk)

 

ROZWIN

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia ma charakter konkursowy i odbędzie się 27 czerwca 2017 r.

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05- 24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli lub nadesłali komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów II stopnia:
28.06.2017 r. godz. 18.00.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny. Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

 

ROZWIN

STUDIA NIESTACJONARNE I i II DRUGIEGO STOPNIA (KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA I FOTOGRAFIA)

Sprawdzian kwalifikacyjny:
1,2 lipca 2017 r.

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Dokumenty przyjmujemy:
w pokoju nr 404, budynek C

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05 – 24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).
Tegoroczni maturzyści mają możliwość złożenia w wymienionym wyżej terminie wszystkich dokumentów i uzupełnienia ich świadectwem dojrzałości po jego uzyskaniu.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Grafika:
Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne grafika)

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Fotografia:
Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
65 1090 1362 0000 0001 0467 3361
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne fotografia)

Opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akademickim 2017/2018 na kierunek Architektura Wnętrz:
Studia niestacjonarne I stopnia wynosi 150zł
Studia niestacjonarne II stopnia wynosi 85zł
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI / O Poznań
50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia niestacjonarne architektura wnętrz)

AWiS – INFORMATOR niest wiecz I st architektura wnętrz

AWiS – INFORMATOR niest wiecz II st architektura wnętrz

GRAFIKA NST informator Ist licencjackie

GRAFIKA NST informator IIst magisterskie

FOTOGRAFIA NST Ist

FOTOGRAFIA NST IIst

 

ROZWIN

STUDIA DOKTORANCKIE

Sprawdzian kwalifikacyjny:
20 września 2017 r. godz. 10.00

Termin składania dokumentów:
14.09.2017 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dziekanaty studiów III stopnia, bud C (pl. Wielkopolski 9)

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów III stopnia:
21.09.2017 r. godz. 18.00.

 

ROZWIN

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Przyjęcie na podstawie zgłoszeń.

Termin składania dokumentów:
11.09 – 11.10 2017 r.

Dokumenty przyjmujemy:
w pok. 410, bud. C (pl. Wielkopolski 9) w godz. 10.00 – 14.00

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 14.08 – 15.09.2017
(decyduje data stempla pocztowego).

 

ROZWIN

STUDIUM PEDAGOGICZNE

Przyjęcie na podstawie zgłoszeń.

Termin składania dokumentów:
Nabór ciągły

Dokumenty przyjmujemy:
w pok. 410, bud. C (pl. Wielkopolski 9) w godz. 10.00 – 14.00

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 14.08 – 15.09.2017
(decyduje data stempla pocztowego).

 


Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym.

Kandydaci studiujący na innych uczelniach, w momencie przystąpienia do sprawdzianu w UAP, zobowiązani są dołączyć do dokumentów zgodę macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku.

Opłaty nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu i niezgłoszenia tego faktu wcześniej w Sekretariacie UKR.

Termin składanie odwołań od decyzji UKR: 31.07.2017 r. do godz. 9.00 w pok. 219, budynek A.
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej odwołań 31.07.2017 r. godz.11.00.


Terminy sprawdzianu kwalifikacyjnego 2017