dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP

Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji

 

Piotr Grzywacz – p.o. kierownika biura

piotr.grzywacz@uap.edu.pl

Agata Tratwal – specjalista ds. promocji

agata.tratwal@uap.edu.pl

Agnieszka Krupa – specjalista ds. promocji

agnieszka.krupa@uap.edu.pl

Agnieszka Mordarska – samodzielny referent

agnieszka.mordarska@uap.edu.pl   

 

WSPÓŁPRACA:

Tomasz Jurek – projekty graficzne

tomaszjurek@gmail.com

Szymon Szymankiewicz – projekty graficzne

szymon.szymankiewicz@uap.edu.pl

Grzegorz Myćka – projekty graficzne

grz.mycka@gmail.com 

Maciej Kozłowski – projekty graficzne

macpoznan@interia.pl

Piotr Marzol – projekty graficzne

piotr.marzol@uap.edu.pl

Mateusz Słociński (wsparcie) – sekcja projektowa – Konkurs im. Marii Dokowicz, Arena Design, Targi Edukacyjne, Drzwi Otwarte (DO), Obrony Dyplomów (OD)

mateusz.slocinski@uap.edu.pl

Witold Modrzejewski (wsparcie) – koordynacja Konkursu im. Marii Dokowicz, Obron Dyplomów i 8th ELIA Leadership Symposium

witold.modrzejewski@uap.edu.pl