Szanowni Studenci, informujemy iż termin przyjmowania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów w semestrze letnim upływa dnia 30.01.2018 r.

Uwaga: Studenci, którzy ubiegali się o pomoc materialną w semestrze zimowym proszeni są o wypełnienie wniosku głównego oraz załącznika 7


Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. Stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym miejscu niż adres stałego zamieszkania;

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

4. Zapomoga dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej;

ZAŁĄCZNIKI:

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jak również w informatorach dotyczących wybranych świadczeń materialnych dostępnych na stronie UAP.

Wnioski należy składać w pokoju 410 w budynku C, Plac Wielkopolski 9.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


STUDIA DOKTORANCKIE

Szanowni Doktoranci, informujemy iż termin przyjmowania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów w semestrze letnim upływa dnia 30.01.2018 r.

Uwaga: Doktoranci, którzy ubiegali się o pomoc materialną w semestrze zimowym proszeni są o wypełnienie wniosku głównego oraz załącznika 7REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-STYPENDIUM-DOKTORANCKIEGO-ORAZ-ZWIĘKSZENIA-STYPENDIUM-DOKTORANCKIEGO-NA-UAP