Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie artyści plastycy, rzeźbiarze, studenci ostatniego roku studiów artystycznych oraz inni twórcy. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Uczestnicy biorący udział w konkursie zobowiązani są dostarczyć kartę projektu (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Wybrany projekt, będzie nagrodzony Nagrodą pieniężną w wysokości 2000 zł. oraz dyplomem wręczonym podczas Gali rozdania nagród – IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego w dniu 18.09 w Warszawie.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zarzad@frdl.org.pl w tytule wpisując: konkurs na opracowanie wzoru statuetki Nagroda im. Jerzego Regulskiego.

Prace konkursowe należy przesłać mailem w wersji elektronicznej do 22.07.2019 r. do godz.: 12:00 na adres: zarzad@frdl.org.pl.

Więcej informacji na http://www.nagrodaregulskiego.frdl.pl/index.php?pos=konk  

Regulamin konkursu: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl/pliki/Regulamin-Konkursu.docx  

Karta Zgłoszenia: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl/pliki/Zalacznik1-Karta-zgloszenia-konkurs.docx 

Będę bardzo wdzięczna za przekazanie informacji o naszym konkursie osobom zainteresowanym.