MONIKA KUCZYNIECKA
ANIMACJA JAKO WYZNANIE
6 – 7 lipca (sobota / niedziela)
10:00 – 15:00

Wyrzuć z siebie to, co mierzi, boli, dręczy, cieszy, bawi! Czy da się zanimować wyznanie? A może można wyznać animację? BEZ SŁÓW! Tworzenie kilkunastosekundowych animacji opartych na pracy z plasteliną. Działania warsztatowe zbiegają się ze śmiercią Bruce’a Bickforda, którego wyraziste wypowiedzi artystyczne będą dla nas główną inspiracją.


MARCIN PAŚKO
PORÓWNANIE PROCESU TWORZENIA ANIMACJI DO GIER I W FILMACH
6 – 7 lipca (sobota / niedziela)
Na warsztatach przerobione zostaną podstawy tworzenia animacji 3D.
Na wstępie omówiony zostanie interfejs oraz narzędzia animacyjne w programieMaya. W dalszych częściach wprowadzimy, przygotowane wcześniej postaci w ruch, np. skakanie, bieganie itp. Omówione także będą różne sposoby eksportowania naszych animacji oraz jak przenieść ruch z jednej postaci na drugą. Pokazane będą różnice i podobieństwa procesu tworzenia animacji na potrzeby gier komputerowych oraz filmów.


ZUZANNA SZYSZAK
ANIMOWANY BAUHAUS
8 – 10 lipca (poniedziałek / wtorek / środa)

Przy wykorzystaniu prostych narzędzi programu After Effects (i innych programów pakietu Adobe), uczestnicy warsztatu stworzą krótkie formy animowane inspirowane nurtem Bauhaus, który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.


TIM ALLEN
CHARACTER ANIMATION WORKSHOP
8 – 9 lipca (poniedziałek / wtorek )

Animowanie postaci Dwudniowe zajęcia pod okiem znanego twórcy animacji poklatkowych, Tima Allena. Specjalnie przygotowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom znacznie rozwinąć swoją wiedzę na temat animowania ciała ludzkiego. Każde ćwiczenie zostanie zilustrowane krok po kroku za pomocą przykładów. Skupimy się na odwzorowaniu masy, równowagi i naturalnego ruchu. Character animation 2 days mentoring under the guidance of renowned stop motion animator Tim Allen. Dedicated exercises designed to greatly increase your understanding of how to animate the human body. Using professional examples throughout todemonstrate each exercise step by step. Focus will be on weight, balance & natural movement.


→ ZAPISY I WIĘCEJ INFORMACJI