Uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych zostaje przedłużony termin ANKIETYZACJI do 30 maja 2019 roku.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia