Informujemy o możliwości ubiegania się o wyjazd do Hong Kongu w ramach wymiany z HKDI na semestr zimowy 2019/2020. Kierunki do wyboru to:

  • Department of Architecture, Interior & Product Design,
  • Department of Communication Design and Digital Media,
  • Department of Design Foundation Studies,
  • Department of Fashion and Image Design,

więcej informacji o dostępnych kursach pod adresem http://www.hkdi.edu.hk/?l=en&s=2

Ostateczny termin składania dokumentów: 25.03.2019 (poniedziałek).

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie na adres international@uap.edu.pl :

  • portfolio (w formie cyfrowej),
  • list motywacyjny (proszę zaznaczyć na jaki kierunek na HKDI Państwo aplikują),
  • CV.

Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania pokrywa student.

Non-credit-bearing Inbound Exchange Factsheet AY1920

Credit-bearing Inbound Exchange Factsheet_AY1920