Międzynarodowy Konkurs Art Axis

Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górna granica wiekowa konkursu sięga daleko wyżej 100 lat.

Temat 2019 roku:
Paleta konwersji lub z bajką – do każdego serca
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.02.2019 roku. Jako

CEL KONKURSU

Zasadniczym celem Konkursu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami etc, i tworzą swoje pomysły mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

MISJA PROJEKTU

Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce.

REGULAMIN – Na stronie organizatora

 Center for Cultural & Arts Initiatives
info@artcenter.org.ua
www.artcenter.org.ua