Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej

termin konferencji: 10-12.06.2019
miejsce: SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie
organizatorzy: Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
termin zgłoszenia tematów referatów: do 15.02.2019
termin nadsyłania abstraktów: do 31.03.2019
Informacje ogólne:
Międzynarodowa konferencja: JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej ma służyć głębszemu poznaniu i analizie wzajemnych relacji sztuki polskiej (oraz w wybranych obszarach – europejskiej) i japońskiej obecnie; pogłębieniu dyskursu na temat recepcji kultury japońskiej w sztuce współczesnej polskich twórców różnych dyscyplin, dziedzin i mediów (malarstwo, tkanina, grafika, rzeźba, fotografia, film, nowe media, sztuki performatywne, dizajn, architektura itp.).


Informacje i Karta zgłoszenia