22 stycznia 2019 Fundacja Artystyczna Podróż Hestii poprowadzi specjalne warsztaty dla studentek i studentów UAP, poświęcone następującym zagadnieniom: jak opisywać swoje osiągnięcia oraz projekty na potrzeby własnego portfolio, zgłoszeń konkursowych, profili rezydencji czy stypendiów.

Spotkanie i warsztat poprowadzi wieloletnia jurorka konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Bogna Świątkowska (Prezeska Fundacji Bęc Zmiana).

Zapisy ruszą na początku stycznia!


KONTAKT: joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl (Biuro Karier i Współpracy z Biznesem)