Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP przez studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych.

Prace należy składać do 7 stycznia 2019 roku, godz. 16.00 w siedzibie ORGANIZATORA ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny ORGANIZATORA: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Konkurs na Stoisko targowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej”.

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE:

Powodzenia!