Rzeczywistość zadaje każdemu te same pytania.
Rozpoczyna się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Aktywność na polu sztuki łączy się nie tylko z działaniami twórczymi, ale też z różnorodnymi oczekiwaniami i wyzwaniami. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, która jest okazją do szerszej dyskusji na temat współczesnej kondycji artysty i odbiorcy, zmagających się coraz częściej ze zmienną, niepewną i niejednoznaczną rzeczywistością. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych polskich uczelni.

Najnowsza, 18. odsłona konkursu Artystyczna Podróż Hestii zwraca uwagę na rzeczywiste problemy zarówno młodych twórców, ale też i odbiorców, którzy funkcjonują w świecie nieustannych akcji i reakcji, krytyki oraz mniej lub bardziej ryzykownych posunięć. Z perspektywy rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów, udział w konkursie APH staje się w ten sposób milowym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności. To też jedna z wielu dróg stawania się artystą.
Zainteresowani konkursem studenci, tworzący prace w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii od 13 listopada 2018 roku przez specjalny panel na stronie internetowej. Przed uczestnikami 18. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w dwóch prężnych ośrodkach rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.
W najnowszej, 18. edycji konkursu kładziemy nacisk na pokazanie rzeczywistości świata sztuki, na potrzebę zadawanie pytań o kondycję artysty i odbiorcy we współczesnym świecie. Pytania te nie są łatwe, ale są pretekstem do merytorycznej dyskusji na temat postaw, doświadczeń i obaw, z jakimi borykamy się dzisiaj wszyscy, bez względu na profesję, w jakiej się rozwijamy. Artyści mają bowiem takie same problemy jak my wszyscy a przemyślany proces twórczy jest takim samym wyzwaniem jak realizacja konceptu biznesowego czy też rozwój ścieżki zawodowej każdego z nas. W naszym konkursowym przesłaniu chcemy podkreślić i docenić starania uczestników – młodych twórców, że mimo ryzyka chcą zostać artystami – tłumaczy Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto tutaj podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów. W ten sposób perspektywa patrzenia na rzeczywistość przez młodych twórców inspiruje publiczność do własnych poszukiwań.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Residency Unlimited w Nowym Jorku, centrum rezydencyjne Rupert w Wilnie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 40 dzieł; zrealizowano również 28 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 43 wystawy indywidualne oraz zbiorowe w całym kraju.

Zgłoszenia prac konkursowych:
www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

***

Harmonogram 18. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:
13 listopada 2018: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;
10 lutego 2019: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;
Do 22 marca 2019: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;
6 – 19 maja 2019: wystawa finałowa w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
17 maja 2019: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

***
Laureaci w kolejności od 2018 roku: Mateusz Sarzyński, Jakub Danilewicz, Joanna Kunert, Bruno Althamer, Adelina Cimochowicz, Katarzyna Szymkiewicz, Józef Gałązka, Agnieszka Mastalerz, Horacy Muszyński, Piotr Urbaniec, Olga Kowalska, Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Kimak, Ewa Kasperek, Xavery Wolski, Małgorzata Goliszewska, Matěj Frank, Krzysztof Nowicki, Agnieszka Kobyłecka, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Łukasz Patelczyk, Anna Wypych, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Miłosz Wnukowski, Katarzyna Makieła, Magdalena Melin, Ewa Juszkiewicz, Jakub Rebelka, Anna Kloc, Paulina Maksjan, Kamil Lisek, Tomasz Kucharski, Marek Wrzesiński, Anna Waligórska, Marcin Grzęda, Agnieszka Ledóchowska.

***
SKŁAD JURY:
Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
Nathalie Anglès – kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;
Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
Jarosław Fliciński – artysta;
Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa;
Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana;
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego – oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

***
Bądź na bieżąco:
www.artystycznapodrozhestii.pl
#konkursaph
Facebook: Artystyczna Podróż Hestii
Instagram: @konkursaph
***
Fundator
Grupa ERGO Hestia
Organizator
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Partner
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Patronat Honorowy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patroni medialni:
TVP Kultura, K MAG, Magazyn SZUM, Notes na 6 Tygodni, Contemporary Lynx, Artinfo.pl, Rynek i Sztuka, enter the ROOM, Warsawholic, BLOK Magazine, Numarte

***
Kontakt dla mediów:
Monika Tramś
telefon: +48 508-207-010
e–mail: monika.trams@fundacjaaph.pl
Janusz Heller
telefon: +48 515-555-832
e–mail: janusz.heller@fundacjaaph.pl
***
Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu Artystyczna Podróż Hestii dla studentów IV i V roku wydziałów artystycznych wszystkich polskich uczelni. Fundacja prowadzi również wielopłaszczyznowy projekt art-brandingowy, który rozgrywa się wokół konkursu. W ten sposób realizuje konkretne działania edukacyjne, angażując na polu sztuki różne środowiska – zarówno artystyczne, ale też i biznesowe.
Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji. Sprzyja temu realizowana przez Fundację APH idea „podróżującej kolekcji”. To rozrastający się z każdą nową edycją konkursu zbiór, który nie stygnie w klimatyzowanych ścianach magazynu, ale wyrusza cyklicznie w podróż po całej Polsce, odwiedzając galerie i muzea w mniejszych i większych miastach. Tak więc już nie tylko utalentowani studenci wyjeżdżają w świat. Swoją podróż odbywają również ich prace. A swoistą „podróżą” dla widzów staje się kontakt z twórczością młodych. Największym walorem wszystkich pokazywanych obiektów jest ich różnorodność – zarówno w sensie formalnym, ale też treściowym.
Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać cyklicznie w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.
***
Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii
Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku, zgodnie z ideą Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju.
W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski. Rokrocznie jury składające się z artystów, kuratorów i galerzystów wyłania dwie najciekawsze osobowości artystyczne spośród zgłaszających się studentów czwartego i piątego roku wydziałów artystycznych uczelni polskich. Laureaci uzyskują możliwość odbycia rezydencji artystycznej w renomowanych ośrodkach: Residency Unlimited w Nowym Jorku, UPV Universitat Politècnica de València w Hiszpanii (w latach 2008-2017) a obecnie w centrum rezydencyjnym Rupert w Wilnie. Od 2014 roku uczestnicy konkursu starają się także o Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.
***
Informacje o Grupie ERGO Hestia
Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych już na etapie odkrywania talentów to świadomy wybór ERGO Hestii. Nawet jeśli to droga dłuższa i trudniejsza, późniejszy efekt wynagradza ten nieoczywisty wybór, dlatego utworzyliśmy Fundację Artystyczna Podróż Hestii, która w naszym imieniu prowadzi program mecenatu artystycznego. Fundacja promuje młodych polskich artystów – studentów uczelni i kierunków artystycznych. W ramach organizowanego od 2002 roku konkursu wspiera ich, organizując wystawy ich prac i fundując najlepszym programy stypendialne za granicą.
Od 2015 roku wspieramy rozwój kolejnego pomysłu Artystyczna Podróż na Instagramie,
który pod patronatem ERGO Hestii promuje artystów fotografii mobilnej w ich naturalnym środowisku – Internecie. Inicjatywa Artystyczna Podróż promuje najzdolniejszych artystów zamieszczających zdjęcia na Instagramie i umożliwia im przeniesienie wirtualnej twórczości na ściany rzeczywistych galerii sztuki.

Niezmiennie ważną dla nas inicjatywą pozostaje sponsoring tytularny ERGO ARENY – hali będącej miejscem najważniejszych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, w których od początku działalności uczestniczyły niemal trzy miliony widzów.
Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl, You Can Drive oraz YU!.
Grupie zaufały 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Grupa ERGO Hestia kapitałowo jest związana z niemiecką Grupą ERGO, częścią globalnej rodziny biznesowej Munich Re, jednego z największych reasekuratorów na świecie. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.