Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka senatu w w/w grupie nauczycieli akademickich.

Karty zgłoszeniowe można pobrać i złożyć w rektoracie.
Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 8 października 2018 o godz. 12.00.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

TERMINARZ