Fakultet kierunkowy na Wydziale Rzeźby:
Podstawy Rekonstrukcji i Kopii Rzeźby z Elementami Konserwacji dostępny dla wszystkich kierunków!

Piątek, godzina 14.30- 16.00, sala 21 bud. B,

prowadzą:
mgr Jarosław Lebiedź
mgr Monika Słomczyńska