Informujemy o możliwości ubiegania się o wyjazd na Tajwan w ramach wymiany z Shih Chien University na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Kierunki do wyboru to:

  • Communication Design
  • Industrial Design
  • Fashion Design

W ramach oferty studenci mają możliwość bezpłatnej nauki na Shih Chien University przez okres jednego semestru. Koszty utrzymania i przelotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Ostateczny termin składania dokumentów: 05.11.2018

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie kompletu dokumentów na adres international@uap.edu.pl

  1. wykazu ocen ze wszystkich lat studiów
  2. portfolio (w formie cyfrowej)
  3. zaświadczenia o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Na podstawie powyższych dokumentów komisja zakwalifikuje do wyjazdu 3 osoby.

Więcej informacji o Shih Chian University pod adresem: http://en.usc.edu.tw/