17 maja 2018 roku, ramach Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na plakat Konkurencja-Kooperacja-Kooperencja, w którym wzięli udział studenci UAP.

Pierwsze miejsce zajął: Filip Radulak (II Pracownia Plakatu)

Drugie miejsce zajęła: Magdalena Stefanowska (II Pracownia Plakatu)

Trzecie miejsce zajął: Kamil Stolarek (II Pracownia Plakatu)

Wyróżnienia równorzędne przypadły: Natalii Krystochowicz, Ewelinie Pieńskowskiej oraz Annie Pudełko.

Konkurs i wystawa odbywają się pod patronatem JM rektora UE prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego i JM Rektora UAP prof. dr. hab. Wojciecha Hory.