Projekt wolontariacki na Białorusi

Białorusko-niemiecka organizacja KAJA poszukuje studentów kierunków artystycznych
i projektowych chętnych do wyjazdu na Białoruś pomiędzy 01.08 a 12.08.2018.
Uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektowanie wnętrz oraz wykonanie prac
dekoratorskich w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci w młodzieży w miejscowości
Bracław. Preferowani studenci kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika i
malarstwo.

KAJA pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i procesem wizowym. Uczestnicy
pokrywają 30% kosztów podróży.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://kajawest.de/2018-on-the-move-overview
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Wymiany Zagranicznej.