ANKIETYZACJA

 

 

DRODZY  STUDENCI  I  DOKTORANCI,

 

uprzejmie informujemy, że od 4 do 18 maja 2018 roku do     godz. 12.00 trwać będzie w naszej Uczelni akcja ankietyzacyjna wśród wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ankietyzacja dotyczyć będzie oceny zajęć dydaktycznych.

Każdy student otrzyma tyle formularzy ankiet, ile miał w bieżącym roku akademickim przedmiotów (łącznie z zajęciami odbywającymi się tylko w semestrze zimowym). Ankiety będą rozdawane przez Kierowników Katedr i Kierowników Studiów Doktoranckich.
Przypominamy, że ankieta jest ważna wyłącznie ze  stemplem z Dziekanatu.
Wypełnione ankiety należy wrzucić do wspólnej urny znajdującej się przed Portiernią w budynku A (Aleje Marcinkowskiego 29).
Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa, a jej wyniki mogą mieć wpływ na polepszenie jakości kształcenia tylko przy odpowiedniej frekwencji studentów i doktorantów.

 

Gorąco zachęcamy do udziału w ankietyzacji!

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UAP