II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku

Sala 309/310 budynek A

ZAPISY:

3.10.2017 (wtorek), godz. 15.00 – I rok studia licencjackie

3/4 X 2017, 10/11 X 2017 godz. 15.00 – 17.00

Spotkanie informacyjne dotyczące tematów:

środa 11 X 2017 godz. 15.00 – 16.00

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku powstała 8 lat temu.

Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest również na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami. Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami konsultowanymi podczas zajęć. Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku licencjatu skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi artystycznej. Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości. Ważnym elementem  jest współpraca – praca w grupie, czyli studiowanie poprzez uczenie się od siebie nawzajem; są więc to zarówno wspólne konsultacje i przeglądy, ale również praca w grupach – w tym przede wszystkim na tzw. „plenerze stacjonarnym” (obowiązkowym) organizowanym co roku na terenie Poznania (w tym roku CK Zamek) i kończącym się przygotowywaną wspólnie wystawą.

Tegoroczny program związany jest z zagadnieniami pamięci, historii i archeologii i będzie realizowany we współpracy z Instytutem Archeologii UAM. Poniżej skrócony program na bieżący rok akademicki.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

info o zapisach na FB (1)