4 STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz absolwentów (maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata) uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne do wzięcia udziału w 4. Studenckim Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.


4 SBMFR – TERMIN

27.III.2017– termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: biennale@rzezba.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi)

KARTA  ZGŁOSZENIOWA

http://www.biennale.rzezba.pl/wp-content/uploads/2011/02/Karta_zgloszeniowa_2017.pdf

Więcej informacji o konkursie, szczegółowy terminarz, regulamin konkursu dostępny na stronie 

www.biennale.rzezba.pl

Organizatorzy:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP