Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 209

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. studenckich
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 223

tel.: +48 61 852 29 11
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. naukowo-badawczych
dr hab. Mateusz Bieczyński, ad.

Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 306

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji
dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP

Wolnica 9, budynek E, pok. 03

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi
prof. dr hab. Bogumiła Jung

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Marek Jakuszewski

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

tel.: +48 519 844 447
office@uap.edu.pl