prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Pole zainteresowań:

Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym. 27-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami.

Pracował w pracowniach grafiki warsztatowej (techniki metalowe, druk wypukły) oraz prowadził zajęcia z Informatyki oraz Przygotowania do druku.

Realizacje i doświadczenie z zakresu grafiki warsztatowej, głównie drzeworyt i linoryt, techniki metalowe. Udział w wystawach i przeglądach grafiki w Polsce i zagranicą.
Doświadczenie w zakresie Desktop Publishing, współpracy z agencjami reklamowymi i praktycznego przygotowania do druku.
Realizacje z zakresu projektowania graficznego – projekt, skład, przygotowanie techniczne do druku wydawnictw, katalogów, książek, ulotek.

Zainteresowanie wykorzystaniem nowych mediów graficznych, fotografii, opracowania cyfrowego obrazu w grafice artystycznej, warsztatowej. Łączenie technik, tradycyjnych środków wyrazu plastycznego i nowych technik cyfrowych.
Zainteresowanie współczesnymi nurtami, postawami w sztuce, projektowaniu graficznym, w reklamie, kampaniach promocyjnych oraz w szeroko rozumianej sferze wizualnej i kulturowej.
Chęć samodoskonalenia się, uczenia się od studentów, poznawania ich oczekiwań oraz chęć przekazania własnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności studentom.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Kierownik Pracowni Wydawnictw.
Wydział Grafiki, Katedra Komunikacji Wizualnej