Przejdź do treści

dr Bogumiła Twardosz, st. kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej UAP

bogumila.twardosz@uap.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, tytuł pracy „Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku”, 2008 UAM w Poznaniu. Starszy kustosz dyplomowany, w 2002 roku egzamin na bibliotekarza dyplomowanego zdany przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

PUBLIKACJE I KONFERENCJE

Referaty z zakresu archeologii:

Średniowieczne szkło poznańskie”.  Konferencja: „Powstanie i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w średniowieczu” Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – 26–28 maja 2003 r.
Szkło w kulturze mieszkańców średniowiecznego i nowożytnego Poznania”.  Konferencja : „400 lat tradycji szklarstwa w Bierzwniku i okolicy” Bierzwnik – 19 lipca 2008 r.
Naczynia szklane z badań archeologicznych w Poznaniu z okresu od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku.”. Posiedzenie: Polski Komitet Narodowy Association Internationale pour l’Histoire du Verre w Warszawie – 4 czerwca 2009 r.
Zagadnienie pochodzenia późnośredniowiecznych i nowożytnych wyrobów szklanych z Poznania”. Konferencja:  „Dzieje szkła w Polsce” Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 15–17 września 2010 r.
Flute beakers and Krautstrunk from Poznan” . Konferencja: I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła  “Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”  Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk  i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 17–19 września 2014 r.

Artykuły z zakresu archeologii:

Wytworne naczynia szklane w średniowiecznym Poznaniu” Civitas Posnaniensis, Poznań 2005,  s. 417–426.
Nowożytne kielichy szklane z Poznania” Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 45, Poznań 2009, s. 264–282.
Wyroby szklane ze stanowiska nr 7 z miejscowości Magnice (woj. Dolnośląskie)”, analiza materiału 2009, s. 76–90, tabl. 1–7.
Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku”  Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVI, Poznań 2011, s. 361–369.
Trzy późnośredniowieczne i nowożytne naczynia szklane z Poznania” Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 47, Poznań 2011, s. 303–308.
Szklanice z Poznania”, w: Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Wrocław 2017, s. 107–118. 

Szkło w kulturze mieszkańców średniowiecznego i nowożytnego Poznania”, w druku, Zeszyty Bierzwnickie Instytut Prahistorii UAM, s. 1–26.
Zagadnienie pochodzenia wyrobów szklanych odkrytych w Poznaniu”, w druku, Wydawnictwo Muzeum Okręgowego, Rzeszów, s. 1–18.

Recenzje:

„Medieval glass vessels from the necropolis’s excavations of the XI–XIII cents. on the territory of the St. Sophia Cathedral in Kyiv: restoration research”, Studia Lednickie, XVII, 2018

„Field conservation of the objects made of glass from the 2018 archaeological excavation on the territory of the National Reserve “Sophia Kyivska”, Studia Lednickie XVIII, 2019

 

Esej o sztuce:

Trzy prace – gra ze znaczeniami” w: Uchylone drzwi, red. Danuta Mączak, 2017, s. 31-36 – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/513998

Autorka uczestniczy (od 2005 r.) i protokołuje (od 2008 r.) posiedzenia plenarne Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l’Histoire du Verre organizowane przez Polską Akademię Nauk w Warszawie oraz bierze udział w projekcie „Dzieje szkła na ziemiach polskich od epoki brązu do XIX w. n.e.” organizowanym przez Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Autorka brała także udział w pracach Zespołu do Badań Dziejów Szkła w Polsce północno-zachodniej przy Instytucie Prahistorii UAM. Głównym zadaniem Zespołu była inwentaryzacja średniowiecznych i nowożytnych hut szkła z terenu Wielkopolski i jej pogranicza

Artykuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:

Efektywność wyszukiwania światowych zasobów archeologicznych na przykładzie ArchNet”, UAM Poznań, 1997, s. 113–122.
Publikacje naukowe pracowników UAM w indeksowanych bazach SCI, SSCI i A&HCI”, UAM Poznań, 1998, s. 131–144.
Wykorzystanie techniki informatycznej w bibliotekach Wydziału Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej”, UAM Poznań, 1999, s. 137–149.
Publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w międzynarodowych indeksach cytowań A&HCI i SCI”, UAM Poznań, 2001, s. 55–63.
Biblioteka Główna ASP” komunikat, Forum Akademickie, Lublin, 2006, s. 14–15.
Nasze wczoraj, dziś a jutro?” referat. Konferencja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 10 września 2014 r. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – tradycja i postęp”, Ebib, 2016, s. 1–5.

Nasze wczoraj, dziś a jutro?” , Biblioteka i Edukacja, 2018, nr.13, s. 1-5.

Autorka bierze udział w konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie.

 

  • Autor: Dariusz Hauzer
  • Opublikowano: 05.10.2017, 16:46
  • Ostatnia edycja: 25.11.2019, 16:29