Przejdź do treści

XIII Biennale Grafiki / ERROR

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2023 r.

Biennale Grafiki powołane w 1999 roku jest cyklicznym przeglądem/konkursem prezentującym twórczość artystów młodego pokolenia, działających w obszarze grafiki artystycznej. Od 2019 roku formuła konkursu zmieniła się poprzez dookreślenie obszarów tematycznych, które eksponują wartości alternatywne wchodzące w dialog ze współczesną kulturą i codziennością. Nowa formuła Biennale została dostosowana do zmian we współczesnej sztuce powiązanej z działaniami postartystycznymi (sztuka 1:1, sztuka „użytkologiczna”, realizm materialny) oraz dopasowana do przekształceń uwarunkowanych rolą graficznych wypowiedzi w kontekście działań społecznych (ruchy aktywistyczne). Tematem XIII Biennale Grafiki, które odbędzie się wiosną 2023 roku w Poznaniu, jest „Error” – zagadnienie, które w odniesieniu do sztuki krytykuje istniejącą do tej pory rzeczywistość jako wadliwą i niedoskonałą, proponując w zamian ulepszenia oraz przekształcenia w obrębie kultury i społeczeństwa. Konkurs adresowany jest już nie tylko do studentów szkół artystycznych, ale również do twórców z Polski i Ukrainy, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W pierwszym etapie, pliki poglądowe autorskich prac graficznych wraz z krótkim opisem idei i techniki wykonania należy przesłać do 15 lutego 2023 roku. Prace zakwalifikowane przez jury do drugiego etapu należy przesłać pod wskazany adres znajdujący się na stronie (https://grafikaart.pl/). Realizacje nominowane do nagrody zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz upublicznione w katalogu towarzyszącym ekspozycji.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują zgłoszenia swoich prac poprzez przesłanie ich reprodukcji w postaci plików cyfrowych JPG (łącznie do 15 MB) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres email bg@uap.edu.pl przesłania najpóźniej do dnia 15.02.2023 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 01.01.2021-15.02.2023.

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie w wieku od 18 do 35 lat.

W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające obywatelstwo Polskie lub Ukraińskie.

Konkurs dotyczy Grafiki artystycznej.

Więcej informacji: https://grafikaart.pl/

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 22.11.2022, 10:55
  • Ostatnia edycja: 22.11.2022, 10:55