Kamila Lukaszczyk | HORTUS HEDONE

25-26.09.2020

Galeria Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20, Poznań
galeria czynna wtorek – niedziela: 13:00 – 17:00

Natura, człowiek i emocje. Czy rozkosz prowadzi do szczęścia? Problem nagości, seksualności, cielesności i pojęć uniwersalnych takich, jak miłość.
Wystawa jest autorską wizją ogrodu rozkoszy i miłości, w którym natura tkwi poza czasem – w jedynym i najlepszym momencie. Miejsce to jest pełne uniesień, fantazji i intymności. Nagie postaci zostały przedstawione niejako skąpane w wielobarwnych wstęgach barw. Mnogość kolorów i kształtów, użycie kontrastów, gwałtowne i odważne decyzje w niezwykle ważnym procesie tworzenia to elementy, dzięki którym historia mogła zostać opowiedziana w zgodzie z wizją autorki. Wielobarwna grafika zawiera zarówno jasne, pastelowe odcienie, jak i nasycone, jaskrawe kolory. Pomimo, że każda z grafik opowiada własną, osobną historię, łączą się one ze sobą i tworzą spójną całość. Wszystkie prace ukazują, jak ogromny, wspaniały i bogaty w emocjonalne uniesienia jest Ogród Hedone.


Kamila Lukaszczyk | HORTUS HEDONE

Nature, human and emotions. Does pleasure lead to happiness? The problem of nudity, sexuality, carnality and universal concepts such as love.
This exhibition is an original vision of a garden of pleasure and love, in which nature is stuck beyond time – in the unique and perfect moment. It is a place full of elation, fantasies and intimacy. The naked figures are presented as if bathed in multi-colored strays of colors. The multitude of colors and shapes, the use of contrasts, the violent and bold decisions in the extremely important process of creation are the elements which allowed the author to tell the story in accordance with her vision. The multicolored graphics include light pastel shades as well as bright saturated colors. The whole series consists of 5 works. Although every graphic tells its own separate story, they are linked to each other and create a coherent whole. All the works combined demonstrate how immense, magnificent and rich in emotional excitement the Hedone Garden is.