Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż wystawy:

”Trauma prostokąta”, który odbędzie się w Galerii Atrium przy al. Marcinkowskiego 29 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (budynek B) 2 grudnia w piątek o godz. 18.00.


Organizator imprezy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kuratorzy: Łukasz Gierlak, Roland Grabkowski

Artyści biorący udział w wystawie:

Piotr Ambroziak,
Karolina Balcer,
Maciej Bączyk,
Jakub Biewald,
Ewa Boguszewska,
Renata Bonter-Jędrzejewska,
Katarzyna Frankowska,
Łukasz Gierlak,
Roland Grabkowski,
Joanna Gryzińska,
Anna Juchnowicz,
Justyna Miklasiewicz,
Veronika Moshnikova,
Agata Nartowska,
Marek Ruszkiewicz,
Natalia Szostak,
Filip Wierzbicki-Nowak,
Klaudia Zawada.

 

Trauma prostokąta

Powszechność występowania prostopadłości przytłacza. Jeśli skupić na niej większą uwagę pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozwiniętą działalnością człowieka. Jest dziedzictwem pozostawionym przez światłe umysły poprzednich epok powstałym w wyniku poszukiwania porządku, harmonii czy balansu.

Kąt prosty, jako fundamentalny element geometrii stał się praktycznym narzędziem do tworzenia równych podziałów. Stąd kąt prawy, prawidłowy, poprawny, słuszny (łac. angulus rectus), (ang. right angle), (wł. angolo retto).

Henry Poincaré twierdził, że wybrana w toku ewolucji biologicznej geometria euklidesowa jest wynikiem przystosowania człowieka do warunków świata zewnętrznego i przyjęta na mocy umowy – konwencji.

Owy układ wprowadzony wieki temu, stał się poniekąd warunkiem naszego bytowania. Trudno jest dziś wyobrazić sobie świat w innym wariancie, ale czemu by nie uciec na chwilę w nieznane?

 

Roland Grabkowski