Nazwa
V Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Obiekt Tkacki

Kierownik
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

Asystent
dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. UAP

Miejsce
budynek A, sala 2, sala 3

Kontakt
xpracowniarzezby@wp.pl

Opis
Tkanina dzisiaj jest takim bogactwem – kolażem dyscyplin artystycznych, ponieważ mieści w sobie i czerpie z malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, instalacji czy obiektu. Jest również taką TOTALNĄ integracją techniki i technologii.
Studenci rozpoczynający pracę w Pracowni Tkaniny wykonują małą realizację w oparciu klasyczną technikę tkacką. W trakcie swej pracy poznając możliwości technik i materiałów rozpoczynają projektowanie dalszych realizacji.
Studenci realizują prace w oparciu o tematy hasła, a także mogą również pracować nad własnymi tematami.
Proces twórczy rozpoczyna się od prezentacji projektu w postaci: szkicu, rysunku, fotografii. Niezbędne jest odpowiednie dobranie materiału, wyszukanie kompozycji i ustalenie formy pracy. Studenci wykonują próbkę materiałową lub, w przypadku realizacji przestrzennych, makietę.
Ogromne znaczenie ma zbieranie i uporządkowywanie całej drogi opracowywanego projektu.
W związku z tym oczekujemy prowadzenia szkicownika, w którym przechowujecie swoje rysunki projekty i zapiski dotyczące opracowywanych realizacji. Każdy student zobligowany jest do przedstawiania wspomnianego zeszytu w ramach korekty co najmniej raz w miesiącu.
Wspomniana różnorodność technik zainspirowała nas do inicjatywy utworzenia Warsztatu Technik Tkackich ujętego w strukturze Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Jego celem jest zapoznanie studentów zarówno z tradycyjnymi jak i niekonwencjonalnymi technikami.
Wszelkiego typu doświadczenia materiałowe nie są jednak celem nadrzędnym. Nie powinny przyćmić treści istotnych dla studenta, tych związanych z proponowanymi tematami lub związanych z indywidualnymi przemyśleniami. Realizowane eksperymenty mają dopomóc w wyrażeniu wspomnianych treści i ich materializacji.


KARTY PRZEDMIOTÓW:

Studia jednolite magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PROGRAM PRACOWNI:

PROGRAM – V PRACOWNIA RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH – OBIEKT TKACKI