prof. dr hab. Janusz Stankowski

kontakt: jastankowski@go2.pl

www.stankowskistudio.com

Urodzony w 1952 r. w Pobiedziskach.
Absolwent I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
W czasie studiów  zetknął się z wybitnymi artystami i pedagogami.
Malarstwo studiował u profesorów Andrzeja Kurzawskiego i Tadeusza Brzozowskiego, rysunek u prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, rzeźbę u prof. Jana Berdyszaka. Słuchał wykładów profesorów Oskara Hansena i Izabeli Wisłockiej. Studiował design u prof. Rajmunda Hałasa a architekturę wnętrz w pracowniach profesorów Włodzimierza Wojciechowskiego  i Jana Węcławskiego.
Dyplom, którego promotorem był prof. Jan Węcławski,  uzyskał w 1975r. na Wydziale Projektowania Plastycznego.
Pracował w zespole Carlosa Ott – architekta kanadyjskiego, autora między innymi Opera Bastille w Paryżu – nad projektem OpérationTenière w Bourg en Bresse we Francji.
Ma realizacje w całej Polsce, we Francji i w Niemczech.
Pracuje samodzielnie i w zespołach firmowanych Stankowski –Studio.
W kadencji 2002/2005 oraz 2005/2007 – prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku akademickim 2007/2008 – dziekan Wydziału. Przez wiele lat (1993 – 2002) był kierownikiem Katedry Architektury Wnętrz w PWSSP, później ASP w Poznaniu.
Promotor 186 dyplomów magisterskich i 183 licencjackich.
Opiekun artystyczny (promotor) 4 przewodów kwalifikacyjnych I stopnia (doktoratów), recenzent 6 prac kwalifikacyjnych II stopnia (habilitacji), 11 prac kwalifikacyjnych I stopnia (doktoratów) i 2 postępowań o nadanie tytułu profesora.
Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2002r.
Od maja 2007 r. – profesor zwyczajny w ASP, później UAP w Poznaniu. 

pole zainteresowań:
Projektuje architekturę , wnętrza , meble , przedmioty i grafikę. Zajmuje się rewaloryzacją architektury i wnętrz zabytkowych, malarstwem i rysunkiem. Zrealizował kilkanaście wystaw i scenografii.  

prowadzone pracownie:
I Pracowni Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii

prowadzone przedmioty: 

 • Projektowanie wnętrz i wystaw dla studentów II – III roku studiów I stopnia oraz konsultant dla studentów I – II roku studiów II stopnia
 • Projektowanie wnętrz i wystaw – III rok, studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale AWiS
 • Projektowanie portfolio – III rok, studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale AWiS

osiągnięcia:

 • „GRAND PRIX” II Biennale Sztuki dla Dziecka za „projekt abstrakcyjnej zabawki dla dzieci” – 1975 r.
 • Nagroda „Złote Koziołki Miasta Poznania” za ten sam projekt.
 • Nagroda Indywidualna III Stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej w wyższym szkolnictwie artystycznym – 1985 r.
 • Wyróżnienie Złotą Odznaką  „Za opiekę nad zabytkami” przyznane przez    Ministra Kultury i Sztuki – 1988 r.
 • Wyróżnienie „MEDALEM ZA OCHRONĘ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO „ przyznane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Poznaniu i Wojewodę Poznańskiego w 1989 r. 
 • „Złoty Ołówek” przyznany przez kapitułę działającą pod auspicjami Wojewody Wielkopolskiego w 2002 r. za projekt architektoniczny roku 2001 (rewaloryzacja Villi Mon Repos 1836)
 •  Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zaosiągnięcia dydaktyczne. Październik 2010 r.
 •  Nagroda indywidualna III stopnia za znaczący wkład w rozwój kierunku Architektura Wnętrz i osiągnięcia dydaktyczne, przyznana przez Rektora Politechniki Śląskiej 14.10.2015 r.

publikacje:

 • Tekst do folderu towarzyszącego wystawie prac Zdzisława Łosińskiego. „Zdzisław     Łosiński – projektant i artysta”, Galeria Mosina, 19 czerwca 2009 r. – lipiec 2009 r.
 • Tekst okolicznościowy – 5 rocznica śmierci prof. Jarosława Maszewskiego. Publikacja: „Gazeta Wyborcza”.
 • Tekst do monografii „Jarek” poświęconej prof. Jarosławowi Maszewskiemu, wydanej w październiku 2013 r. przez Fundację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod redakcją Małgorzaty Cieliczko  (opracowanie graficzne: Grzegorz Nowicki).
 • Artykuł  „Forma a idea – uwagi o projektowaniu” („Form vs. Idea – Reflections on Design”) przyjęty w lutym 2014 roku na konferencję  ICAEM’14 (International Conference on Arts, Economics and Management w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. (22 – 23 marca 2014 r.) Materiały konferencyjne indeksowane przez Thomson Reuters i CiteSeerX (indeksowanie cytatów). Artykułnr ED 0314090. Organizatorkonferencji: ICEHM – International Centre of Economics Humanities and Management. Współautor: dr hab. Inż arch. Natalia Bąba – Ciosek, prof. nzw. PolitechnikiŚląskiej w Gliwicach.
 • Tekst do monografii Wydziału Architektury Wnętrz I Scenografii, dotyczący kierunku architektura wnętrz:  „Kierunek architektura wnętrz na tle historii poznańskiej uczelni plastycznej.” 2014 r.
 • Współautorstwo rozdziału monografii w języku angielskim: “W poszukiwaniu formy – interdyscyplinarny projekt badawczy w obszarze    architektury i designu” (“In search of form – interdisciplinaryresearchproject In the field of architecture and design”).
 • Proceedings of 8th International Conference of Education, Research and Innovation; Publikacja w materiałach konferencji ICERI’15; Proceedings of 8th International Conference of Education, Research and Innovation Wydawca: The International Academy of Technology, Education and Development IATED, ISBN 978-84-608-2657-6, pp.: 2466-2474, autorzy: – prof. Janusz Stankowski, prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr hab. Inż. arch. Natalia Bąba Ciosek, prof. nzw. Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

stypendia:

Jako stypendysta Rządu Francuskiego odbył staż w Ecole Nationale des BeauxArts et les Arts Appliqués a l’Industrie w Bourges.

prowadzone projekty:

tematy badawcze zrealizowane:

 • “Architektura i design w wyższych uczelniach artystycznych” (1996 – 1998 r.)
 • “Detal lokalny. Studium form stanowiących o regionalnym charakterze architektury i kultury                                                                                                             materialnej Wielkopolski”. (2002 – 2004 r.)
 •  “Rewaloryzacja zabytkowych obiektów architektury. Studium uwarunkowań historycznych (formalnych), funkcjonalnych i technicznych na wybranych przykładach”. (2001 – 2004 r.)
 • “Analiza przyczyn postępującej degradacji wizualnego otoczenia – pejzażu naturalnego i kulturowego, pod hasłem PRIMUM NON NOCERE” (2003- 2010 r.)
 • Udział w międzynarodowym programie
  Program UE „Rewaloryzacja zespołu pałacowego – Dom Pracy Twórczej  w Obrzycku – II etap. Inwestycja w ramach działania 1.4 ZPORR  (środki finansowe – EFRR)
 •  Przewodniczący Komisji Konkursowej w projektach naukowo – badawczych:
  – firma COALA Nr projektu NB-37/RAr 4/2015 01/040/NB_15/0004 „Prace projektowe i rozwojowe nad innowacyjnością mebli i krzeseł o niestandardowych gabarytach”.
  – firma LARB Nr projektu NB-61/RAr 4/2015 01/040/NB_15/0005 „Prace projektowe i rozwojowe dot. zestawu mebli wypoczynkowych”.
  – firma MART Nr projektu NB-238/RAr4/2015 01/040/NB_15/006 „Prace projektowe i rozwojowe dotyczące innowacyjności formy i funkcji wypełnieniameblowego”.
 • „Architektura energooszczędna”.
 • „Identyfikacja zjawisk z pogranicza nauki i sztuki”.

temat badawczy aktualnie realizowany:

 • „Przestrzeń indywidualna – specyfika projektowania dla ekstremalnych grup wiekowych. ”

ostatnie prace:

 • Nadzór autorski nad realizacją obiektów artystycznych (gobeliny, parawany, fotogramy, kompozycje przestrzenne, obrazy) dla pałacu w Obrzycku. Kilkuosobowy zespół artystów zrealizował pod moim nadzorem i artystycznym patronatem kilkadziesiąt obiektów, które są obecnie zainstalowane we wnętrzach pałacu.
 • Realizacja 7 obrazów tematycznych dla UAM w Poznaniu z przeznaczeniem dla wnętrz pałacu w Obrzycku.
 • Projekty malarstwa ściennego do wnętrza rekreacyjnego. Zlecenie prywatne, sierpień  2009 r.
 • Realizacja malowideł ściennych we wnętrzu rekreacyjnym. Ok. 100 m2, akryl na tynku,  zlecenie prywatne. Praca w zespole, sierpień – październik 2009 r.
 • Konsultacje projektowe dotyczące rewaloryzacji pałacu w Zalesiu (Kujawsko –  pomorskie) –początek: czerwiec 2009 r.
 • Koncepcja rozbudowy Willi „Mon Repos 1836” (pałacu w Wojowie). Studium architektury budynku basenu. Listopad 2009 r.
 • Projekty wyposażenia dla kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Jerzykowie pod Poznaniem (styczeń 2010 r.) Realizacja.
 • Projekty wyposażenia (wraz z meblami) Sali Senatu w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Styczeń – marzec 2010 r. Realizacja
 • Współautorstwo projektu gablot ekspozycyjnych w holu budynku Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
 • Konsultacje dot. aranżacji wystawy historycznej dotyczącej Uczelni. Luty – maj 2010 r. Realizacja. 
 • Aranżacje wnętrz apartamentów w zespole Bałtyk Park w Kołobrzegu, zlec. prywatne, czerwiec 2010 r.
 • Nadzór autorski nad realizacją projektów wyposażenia (wraz z meblami) Sali Senatu
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sierpień – grudzień 2010 r.
 • Projekt mównicy do Sali Lubrańskiego  i auli (Coll. Minus) – zlecenie UAM w Poznaniu. Maj 2011 r.
 • Idea kompozycji „Jedność przeciwieństw” do Sali Senatu w Collegium Minus UAM. Koncepcja graficzna – Mikołaj Stankowski. Lipiec 2011 r.
 • Projekty wnętrz biurowych dla firmy KAEM, styczeń 2013 r. –
 • Projekty wnętrz obiektów użyteczności publicznej na campingu w Karpaczu, styczeń   2013 r.Realizacja.
 • Projekty mebli do sekretariatu kanclerza UAM – czerwiec 2013 r.
 • Projekt wnętrza kaplicy w rezydencji prywatnej – kwiecień 2013 r. 
 • Organizacja (w charakterze współkomisarza) i udział w aranżacji wystawy prac prof.     Jarosława Maszewskiego („Jarosław Maszewski – prace”) w galerii „Profil” w CK Zamek w Poznaniu – październik 2013 r.
 • Projekt wnętrza biblioteki w Villa Mon Repos 1836 w Wojnowie k/Poznania, grudzień 2013 r. –
 • Projekt wnętrza kaplicy w Zakładzie Karnym we Wronkach (Wielkopolska), listopad 2013 r. 
 • Projekty wnętrz apartamentów w Kołobrzegu (Bałtyk Park) – zlec. prywatne, 2014 r.Realizacja – czerwiec 2015 r.
 • Realizacja wnętrza biblioteki w Villa Mon Repos 1836 w Wojnowie k/Poznania, lipiec– wrzesień 2014 r. (współpraca: mgr Karolina Częścik),
 • Koncepcje wnętrz głównej siedziby „Groupe LDLC” w Dardilly koło Lyonu(Francja), we współpracy z „ArchitecturesBarillot”. Maj – czerwiec – wrzesień 2015 r.
 • Koncepcje malarskie dotyczące kościoła p.w. Chrystusa Króla w Chojnie
 • (wielkopolskie) 
 • Projekty wnętrz zabytkowego pałacu w Jankowicach. Listopad 2015 r – luty 2016 r. Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Tarnowie Podgórnym.
 • Koncepcje kolejnych wnętrz głównej siedziby „Groupe LDLC” w Dardilly koło Lyonu (Francja), we współpracy z „ArchitecturesBarillot”. Kwiecień – lipiec  2016 r.
 • Realizacja malarska w kaplicy Świętego Huberta w kościele p.w. Chrystusa Króla w          Chojnie (wielkopolskie). Akryl na desce, 7,6 m2

inne – działalność pozauczelniana, ciekawostki:

W latach 1999 – 2010 pracował w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie  na stanowisku profesora, będąc jednocześnie kierownikiem Katedry Architektury Wnętrz.

Od lutego 2008 r. do września 2015 r. – profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Prowadził zajęcia w zakresie projektowania wnętrz i wystaw, projektowania krajobrazu i marketingu w projektowaniu na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz w zakresie projektowania wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.

pasje pozazawodowe: muzyka, literatura, filozofia.

ulubione sporty: wędrówki górskie, narty.