Ewaluacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Bieżącą ewaluacją objęty jest okres od początku roku 2017 do końca roku 2020. Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej/artystycznej, która w naszej Uczelni przeprowadzana jest się w ramach dyscyplin;
„sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” (N286)
„nauki o sztuce” (N16)
Przy ocenie Uczelni bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkoły doktorskiej, nadawania stopni i tytułów. Także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które Uczelnia otrzyma w przyszłości z budżetu państwa.
___
Najbliższe terminy:
do 10.03.2020 – zgłaszenie swoich indywidualnych osiągnięć wszystkich pracowników naukowo- dydaktycznych z lat 2017-2019 w udostępnionym arkuszu google RAPORT PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO UAP NA POTRZEBY EWALUACJI
___
Koordynatorzy ds. ewaluacji UAP:
dr hab. Marcin Konicki, prof. UAP
prof. dr hab. Sławomir Sobczak