UWAGA:
Termin zakończenia rejestracji na dany kierunek jest tożsamy z ostatecznym terminem załączenia portfolio
wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

 Prosimy także o nie zapisywanie się ponownie na ten sam kierunek – tym bardziej, jeżeli została już uiszczona opłata rekrutacyjna. Zostaniecie Państwo przeniesieni do nowej kandydatury w przeciągu najbliższych dni. Informujemy też, że nie będzie potrzeby wnoszenia opłat rekrutacyjnych jeszcze raz. Wgranie plików portfolio będzie możliwe po przenosinach.

Szanowni Kandydaci!
Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2020.85 t.j.)” nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych dla kandydatów na studia. Oznacza to, że bez względu na wiek, można ubiegać się o przyjęcie na studia”.

Uchwała Senatu UAP
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu laureatów i finalistów
Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego i innych konkursów
Uchwała Senatu UAP nr 50
wraz ze zmianami do Uchwały nr 50
Uchwała Senatu UAP nr 63

studia stacjonarne

Animacja

Architektura

Architektura Wnętrz

Design Krajobrazu

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Fotografia

zakres: fotografia intermedialna

zakres: fotografia edytorska

fotografia

Grafika

Grafika (Grafika Artystyczna)

Grafika (Grafika Projektowa)

Grafika

specjalność: grafika warsztatowa

specjalność: projektowanie graficzne

Intermedia

specjalność: intermedia

specjalność: film eksperymentalny

Kuratorstwo i Teorie Sztuki

Malarstwo

Projektowanie Mebla

Rzeźba

Scenografia

Wzornictwo

studia niestacjonarne

Architektura wnętrz

Fotografia

zakres: fotografia intermedialna

zakres: fotografia edytorska

Fotografia

Grafika

specjalność: Projektowanie graficzne

Grafika

studia podyplomowe