SZANOWNI KANDYDACI NA STUDIA
poniższe dane dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Aktualne dane na rok akademicki 2021/2022 pojawią się wkrótce!

studia stacjonarne

Animacja

Architektura

Architektura Wnętrz

Design Krajobrazu – rekrutacja zawieszona

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Fotografia

zakres: fotografia intermedialna

zakres: fotografia edytorska

fotografia

Grafika

Grafika (Grafika Artystyczna)

Grafika (Grafika Projektowa)

Grafika

specjalność: grafika warsztatowa

specjalność: projektowanie graficzne

Intermedia

specjalność: intermedia

specjalność: film eksperymentalny

Kuratorstwo i Teorie Sztuki

Malarstwo

Projektowanie Mebla

Rzeźba

Scenografia

Wzornictwo

studia niestacjonarne

Architektura wnętrz

Fotografia

zakres: fotografia intermedialna

zakres: fotografia edytorska

Fotografia

Grafika

specjalność: Projektowanie graficzne

Grafika

studia podyplomowe