Wnioski o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy przesłać w formie elektronicznej do właściwego Dziekana do dnia 04 października 2019 roku.
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania stypendium