Intensywny kurs online z Malarstwa i Rysunku przygotowujący do sprawdzianów kwalifikacyjnych!

Zapraszamy serdecznie do udziału w specjalnie przygotowanym kursie z Malarstwa i Rysunku, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności malarskich i rysunkowych w kontekście sprawdzianów kwalifikacyjnych na uczelnie plastyczne. Program spotkań obejmuje również zagadnienia związane z tworzeniem portfolio, pisaniem listu motywacyjnego, dokumentacją swoich prac oraz cykl wykładów z kultury współczesnej. Zajęcia będą odbywać się na zasadzie grupowych spotkań oraz indywidualnych konsultacji.
Warsztaty skierowane są również do wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji malarskich i rysunkowych oraz zagadnieniami związanymi z autoprezentacją.

ROZWIN
ZAPISY

ZAPISY:
do 1 marca 2021
START:
4 marca 2021

KONTAKT: rekrutacja@uap.edu.pl
TEL: 519 838 945 (w godzinach 13.00–17.00)

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Minimalna ilość uczestników umożliwiająca uruchomienie kursu – 8 osób.
Możliwe są także zapisy na indywidualne konsultacje w ramach programu przewidzianego przez kurs.

Prowadzenie:
dr Anna Kołacka oraz mgr Julia Królikowska wraz z zespołem.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną UAP, specjalistów w swoich dziedzinach oraz posiadających doświadczenie w nauczaniu zdalnym.

Koordynacja:
Piotr Grzywacz

ROZWIN

PŁATNOŚCI

1720 zł
uwaga: Istnieje możliwość dokonania płatności w dwóch ratach:
do 4 marca – 860 zł
do 9 kwietnia – 860 zł

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
Bank PKO BP
78 1020 4027 0000 1702 1425 6616
TYTUŁ WPŁATY należy wypełnić wg schematu:
Kurs z Malarstwa i Rysunku 2021_Imię_Nazwisko

ROZWIN
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Uczestnicy będą̨ pracować́ w oparciu o zadane przez prowadzących tematy, które w sposób przykładowy będą̨ odpowiadać́ możliwym wymaganiom z zakresu malarstwa i rysunku na sprawdzianach kwalifikacyjnych.
Termin: marzec – maj
Ilość uczestników: 12

→ 1 spotkanie organizacyjne/ omówienie dotychczasowych prac
→ 6 ćwiczeń z malarstwa / 6 wykładów o temacie
→ 6 ćwiczeń z rysunku / 6 wykładów o temacie
→ 6 indywidualnych korekt z rysunku
→ 6 indywidualnych korekt z malarstwa
→ 2 zajęcia z przygotowywania portfolio
→ 2 zajęcia z dokumentacji prac
→ 1 zajęcia z pisanie listu motywacyjnego
→ 3 spotkania poświęcone zagadnieniom kultury współczesnej

Na pierwsze zajęcia prosimy o przygotowanie dotychczasowych realizacji.
Zajęcia odbywają się w czwartki, piątki i soboty

Prowadzący:
Rysunek: dr Anna Kołacka
Malarstwo: mgr Julia Królikowska

Rysunek
Celem kursu jest zdobycie podstawowych kompetencji rysunkowych. W oparciu zaaranżowaną sytuację przestrzenną lub zdjęcie modela, uczestnik wykona wyznaczone przez prowadzącego, ćwiczenia. Każdemu z nich towarzyszyć będzie dokładna, werbalna instrukcja i objaśnienie zastosowanych w nim pojęć. Dokumentacja zrealizowanej pracy zostanie wnikliwie przeanalizowana podczas konsultacji online, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z postrzeganiem perspektywicznym, analizą proporcji, anatomii i kompozycji. W trakcie rozmowy, uczestnik pozna zasadnicze techniki i metody pomocne w procesie rysowania, a w ramach realizacji poszczególnych zadań, uzyska zdolność przetwarzania i interpretacji informacji wizualnych oraz ich odtworzenia na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Zdobędzie nie tylko umiejętność w zakresie postrzegania i rysowania krawędzi, przestrzeni, relacji, kątów, proporcji i światłocienia, ale także pozna elementarne pojęcia z zakresu zagadnień rysunkowych, takie jak punkt, linia, plama, walor, światło, półcień, cień i nauczy się je wykorzystywać podczas pracy w oparciu o naturę i fotografię. Dodatkowo, ważnym aspektem będą, odbywające się cykliczne konsultacje zbiorowe, podczas których uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z pracami innych autorów.

Technika: dowolna technika rysunkowa
Materiały: karton lub papier (format: 100×70 cm), blok rysunkowy lub szkicownik, ołówki, biała, czarna kreda lub kredka, węgiel, tusz lub czarna i biała farba, chlebowa i/lub zwykła gumka do mazania,

Przykładowe zadania:

 • Rysunek konturowy i walorowy – podstawy „mierzenia” proporcji, światło, półcień, cień, etc.,
 • Korzystając z zastanej lub zaaranżowanej sytuacji przestrzennej, dokonaj wyborów kilku elementów, a następnie wykonaj rysunek linearny (konturowy) i światłocieniowy.
 • Przestrzenie negatywowe – praca z modelem
  W oparciu o (zdjęcie) modela, dokonaj analizy proporcji i światłocienia, a następnie wykorzystaj „przestrzenie negatywowe”, by wydobyć trójwymiarowy charakter postaci.
 • Rodzaje kompozycji – diagonalna
  W oparciu o zastaną lub zaaranżowaną sytuację przestrzenną, wykonaj pracę w technice rysunkowej z zastosowaniem (elementów) kompozycji diagonalnej.
 • Martwa natura z dominantą kompozycyjną
  W oparciu o (zdjęcie) modela lub zaaranżowaną sytuację przestrzenną, zaaranżuj kompozycję na rysunku w taki sposób, by całość kompozycji podporządkowana była wybranemu z jej elementów.
 • W kontraście – praca z modelem
  Korzystając ze (zdjęcia) modela, wykonaj rysunek walorowy z pogłębionym światłocieniem.
 • W półtonach – praca z modelem
  W oparciu o (zdjęcie) modela, wykonaj rysunek o zmniejszonych kontrastach i zrównoważonych napięciach wewnątrzobrazowych.

Sugerowane terminy:
Czwartek 16.00–19.00 lub sobota 09.00–12.00

Malarstwo
Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z malarstwem oraz będą wykonywać zadania, które pozwolą im poznać podstawowe zagadnienia. W oparciu o wspólnie zaaranżowaną sytuację przestrzenną la, uczestnik wykona wyznaczone przez prowadzącego, ćwiczenia. Każdemu z nich towarzyszyć będzie dokładna, werbalna instrukcja i objaśnienie zastosowanych w nim pojęć. Każde ćwiczenie poprzedzone będzie godzinnym wykładem wraz z prezentacją pozwalające zapoznać się z równymi technikami malarskimi oraz zagadnieniami których dotyczyć będzie zadanie. Dokumentacja zrealizowanej pracy zostanie wnikliwie przeanalizowana podczas konsultacji online. Dodatkowo, ważnym aspektem będą, odbywające się cykliczne konsultacje zbiorowe, podczas których uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z pracami innych autorów.

Materiały: karton, płótno, deska (format: 100×70 cm), szkicownik, akwarele, akryle, oleje, gwasze, pędzle. Dokładne instrukcje uczestnicy dostaną na maile przed każdym zadaniem.

Sugerowane terminy:
Czwartek 15.00–21.00 lub sobota 09.00–12.00 (prowadzący ustalają godziny indywidualnie z uczestnikami)

Terminarz:
Szczegółowy terminarz pojawi się w najbliższych dniach!