WAŻNE KOMUNIKATY!!!

Kandydatki i Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w naborze wrześniowym i październikowym zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym:

pok. 402 w bud. C przy Placu Wielkopolskim 9
w godz. 9.00–14.00

oraz

Listownie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
z dopiskiem DOKUMENTY REKRUTACJA