WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia,
informujemy, że procedura przyjmowania dokumentów zostanie uruchomiona w dniach 17.08-31.08.2020.
Dokumenty można dostarczać osobiście albo wysłać listownie;

  • świadectwo
  • ankieta Kandydata
  • dokumenty potwierdzające tytuł laureata konkursu/olimpiady (jeśli dotyczy)
    UWAGA:
    Proszę nie dostarczać kserokopii ani skanów dokumentów tożsamości.
    Zgodnie z regulacjami dot. RODO Uczelnia nie ma prawa przechowywać kopii dokumentów tożsamości

Życzymy zdrowia i powodzenia!

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w UAP

KANDYDACI, którzy nie zakwalifikowali się do przyjęcia na studia!

Uprzejmie informujemy, że odwołanie można składać dopiero w momencie otrzymania DECYZJI o niezakwalifikowaniu się do przyjęci na studia. Status widoczny w Akademusie nie jest jeszcze decyzją w sensie administracyjnym. W najbliższych dwóch tygodniach, po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia, możliwe jest składanie odwołań. Odwołanie może być zasadne tylko w momencie stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu sprawdzianu kwalifikacyjnego.