Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci!

WAŻNE INFORMACJE!!!

1. REJESTRACJA = KONTO+PORTFOLIO+(LIST MOTYWACYJNY)+OPŁATA
2. STATUS KANDYDATURY WIDOCZNY JEST W PROFILU KANDYDATA – KIERUNEK/LEWA GÓRNA CZĘŚĆ STRONY/LITERKA < i >

3. Ankieta osobowa na tym etapie rekrutacji jest nieistotna.
4. Opłaty rekrutacyjne księgują się kilka dni roboczych. Opłata powinna być dokonana przed upływem rejestracji na dany stopień i tryb studiów.
5. Termin rejestracji upływa z końcem danego dnia, tzn. jeśli rejestracja trwa do 16 to tylko do końca tego dnia możliwe jest załączenie portfolio/etc.

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 do 12 lipca 2021 r. w budynku C przy Pl. Wielkopolskim 9  w godzinach 9:00 -14:00 (pon-pt) czynny będzie punkt składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia ( licencjackie, inżynierskie), oraz jednolite studia magisterskie.
W terminie 12.07 – 19.07. 2021 r.  punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na studia:
–  na kierunku „Kuratorstwo i teorie sztuki ”  II  stopnia
–  stacjonarne II stopnia (magisterskie),
–  niestacjonarne I stopnia ( licencjackie).
W terminie 15.07 – 23.07. 2021 r.  punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia.
W terminie 19.07 – 29.07.2021 r. punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na kierunku „Kuratorstwo i Teorie Sztuki”  I stopnia
Dokumenty można także nadsyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
z dopiskiem:
dla studiów stacjonarnych I stopnia – REKRUTACJA I STOPIEŃ
dla studiów stacjonarnych II stopnia – REKRUTACJA II STOPIEŃ
dla studiów niestacjonarnych – REKRUTACJA NIESTACJONARNE
UWAGA: dokumenty wysłane pocztą muszą zostać dostarczone w terminie wyznaczonym dla każdego trybu studiów (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, a data dostarczenia dokumentacji)
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów zgodnie z listą zamieszczoną na stronie: www.uap.edu.pl/rekrutacja