KOMISJA SOCJALNA UAP

informuje o planowanym na 4 listopada 2021 r. posiedzeniu, na którym przyznawane będą zapomogi oraz pożyczki z ZFŚS.
Wnioski można składać do dnia 02.11.2021 r. u sekretarza komisji (bud. A, pok. 206) 

Formularze dla pracowników znajdują się w kadrach UAP oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla pracownika” 
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).