Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 do 12 lipca 2021 r. w budynku C przy Pl. Wielkopolskim 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -14:00 czynny będzie punkt składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia ( licencjackie, inżynierskie), oraz jednolite studia magisterskie.

W terminie 12.07 – 19.07. 2021 r.  punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na studia:    
–  na kierunku „Kuratorstwo i teorie sztuki ”  II stopnia 
–  stacjonarne II stopnia (magisterskie),
–  niestacjonarne I stopnia ( licencjackie). 

W terminie 15.07 – 23.07. 2021 r.  punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia.  

W terminie 19.07 – 29.07.2021 r. punkt czynny będzie dla kandydatów zakwalifikowanych na kierunku „Kuratorstwo i Teorie Sztuki” I stopnia

Dokumenty można także nadsyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuAl. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
z dopiskiem:

  • dla studiów stacjonarnych I stopnia – REKRUTACJA I STOPIEŃ
  • dla studiów stacjonarnych II stopnia – REKRUTACJA II STOPIEŃ
  • dla studiów niestacjonarnych – REKRUTACJA NIESTACJONARNE

UWAGA: dokumenty wysłane pocztą muszą zostać dostarczone w terminie wyznaczonym dla każdego trybu studiów (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, a data dostarczenia dokumentacji)

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów zgodnie z listą zamieszczoną na stronie:  www.uap.edu.pl/rekrutacja

Dział Organizacji Toku Studiów i Kształcenia
budynek C
pl. Wielkopolski 9, Poznań