Zapraszamy do zapoznania się z petycją środowisk artystycznych – apelem o uwolnienie patentów produkcji szczepionki przeciw COVID-19, tak aby jej dostępność stała się udziałem jak największej ilości obywatelek i obywateli.

NIE TRAĆMY CZASU! Petycja ludzi sztuki o uczynienie szczepionki przeciw COVID-19 dobrem wspólnym ludzkości

My, Rektorki, Rektorzy, wykładowczynie, wykładowcy, studentki i studenci uczelni artystycznych, artystki i artyści wszystkich dziedzin sztuki oraz wszystkie osoby współtworzące sektor kultury

– widząc w swojej twórczości narzędzie do budowania lepszego świata w oparciu o podstawowe prawa ludzkie każdego człowieka z osobna i wspólnoty ludzkiej jako całości; 

– zaniepokojeni przedłużającą się pandemią COVID-19, ilością jej ofiar śmiertelnych, kosztami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz zdrowiem psychicznym  i przyszłym losem dzieci i młodzieży; 

– opierając się na wiedzy naukowej, która wskazuje, że jedynym dostępnym remedium na dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 jest całkowicie powszechny i równy dla całego świata dostęp do szczepień skierowanych przeciw temu wirusowi i jego wariantom; 

– mając na uwadze stanowisko Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (CESCR) z listopada 2020 r., iż:
„własność intelektualna nie jest prawem człowieka, ale produktem społecznym, pełniącym funkcję społeczną”, a w przypadkach, w których może podważyć „korzystanie z praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych”, musi być przemyślane oraz, że państwa powinny korzystać z „wszystkich elastyczności Porozumienia TRIPS” (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, 2001), aby zapewnić każdemu dostęp do szczepionki przeciw COVID-19.”;
 
apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, rządów Państw europejskich oraz Komisji Europejskiej o skorzystanie z wszelkich istniejących narzędzi prawnych do uczynienia szczepionki przeciw SARS-COV-2 dobrem wspólnym wszystkich ludzi na wzór genomu SARS-COV-2 i doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do jej produkcji we wszystkich mających takie możliwości laboratoriach w skali pozwalającej na zaspokojenie potrzeb całego świata na zasadzie równości, bowiem jest to w tej chwili jedyna znana droga do skutecznego zakończenia światowego kryzysu wywołanego przez wirusa i walkę z nim, zagrażającego życiu i zdrowiu każdej istoty ludzkiej dziś i w przyszłości niezależnie od pochodzenia, płci, wieku, orientacji, wyznania czy poglądów.
 
Jednocześnie zachęcamy wszystkie obywatelki i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej do wsparcia swoim podpisem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej NIE DLA ZYSKU Z PANDEMII (https://noprofitonpandemic.eu/pl/), która – od grudnia 2020 roku – pragnie zebrać 1 000 000 podpisów, mających na celu wywarcie presji na władze Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich.

Nawołujemy, wraz z tysiącami Europejek i Europejczyków, które już wsparły tę inicjatywę, do ludzkiej solidarności wobec wspólnego zagrożenia.


Pierwsze sygnatariuszki i sygnatariusze petycji:

 • dr hab. Milenia Fiedler, 
  Rektorka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi;
 • prof. ASP dr hab. Grzegorz Hańderek, 
  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
 • prof. dr hab. Wojciech Hora,
  Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
 • prof. AS dr hab.Mirosława Jarmołowicz,
  Rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie; 
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb,
  Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wojciech Malajkat,
  Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
 • prof. dr hab.  Ryszard Minkiewicz,
  Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
 • prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski,
  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • prof. Wojciech Pukocz,
  Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
 • prof. dr hab. Dorota Segda,
  Rektorka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie;
 • prof. dr hab. Władysław Szymański,
  Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;
 • prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska,
  Rektorka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

Pełna lista sygnatariuszek i sygnatariuszy petycji:

https://docs.google.com/document/d/1fi3Ssvuq5t79MWr8-K8vawhuXGTJh3JDl2P6mWD4IpY/edit?usp=sharing

Zachęcamy do podpisywania i upowszechnienia tekstu petycji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfciBvVMMtEiWi11GiR2hDThlXu50MVtO8OIogtHW_wUrJ8CQ/viewform