Drogie Studentki, Drodzy Studenci,
od października pełnię funkcję pełnomocniczki Rektora ds. równego traktowania, niestety ze względu na pandemię nie wyznaczam stacjonarnych dyżurów ani nie organizuję spotkań. 

Jednakże przypominam i zapewniam Was, że zawsze, gdy czujecie się niesprawiedliwie potraktowani/potraktowane możecie się ze mną skontaktować mailowo pod adresem: justyna.ryczek@uap.edu.pl

Istnieje również możliwość spotkania za pomocą aplikacji komunikacyjnej Google Meet.

Trudny czas wpływa na nas wszystkich i obniża naszą psychiczną kondycję, dlatego przypominam również o pomocy psychologicznej działającej na naszej Uczelni – Anna Olszewska-Konopa, kontakt: anna.olszewska-konopa@uap.edu.pl.

Piszcie, rozmawiajmy i wspólnie rozwiązujmy trudne sytuacje, 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

Justyna Ryczek 
Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania w UAP 


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAP zadaniem pełnomocniczki ds. równego traktowania w UAP jest między innymi udzielanie potrzebnego wsparcia osobom pokrzywdzonym, przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszających zasady równego traktowania studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni czy prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań antydyskryminacyjnych.