Uprzejmie informujemy, że wyniki VII edycji Konkursu im. prof. Alicji Kępińskiej na najlepszą teoretyczną pracę magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zostaną podane do publicznej wiadomości razem z ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu im. Marii Dokowicz. Ze względów na warunki sanitarne obie uroczystości zaplanowane zostały na wiosnę 2021 roku. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie. Do drugiego etapu zostało rekomendowanych 10 prac, których autorkami i autorami są:

 • Maria Halina Barańczyk, Topografia przeszłości. Ruch natury – budowanie mapy. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Izoldy Kiec.
 • Joanna Berg, Queerowi nomadzi – doświadczenia osób nieheteronormatywnych mieszkających w Chiang Mai w Tajlandii. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marianny Michałowskiej, prof. UAM. 
 • Christina Everts, Threshold. The importance of the private space for the public realm, Praca napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Paradowskiej.
 • Maciej Gąbka, Wszystko w normie. Pojęcie normy i normatywności a współczesna praktyka artystyczna.  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smolińskiej, prof. UAP.
 • Karolina Goździewicz, Dialogi z chorobą. Strategie artystyczne, kuratorskie i edukacyjne wobec choroby na przykładzie wystaw „Choroba jako źródło sztuki” i „Kreatywne Stany Chorobowe”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smolińskiej, prof. UAP.
 • Martyna Kasycz, Historia i współczesny obraz grafiki kinetycznej. Praca napisana pod kierunkiem dr Aleksandry Paradowskiej.
 • Natalia Krynicka, „Święto wiosny” jako uniwersalna opowieść o człowieku i jego relacji z ziemią. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Izoldy Kiec.
 • Natalia Piatkevich, Traumatyczne powroty. Znaczenie miejsca traumy i miejsca pamięci w pracach Diany Markosian. Praca napisana pod kierunkiem dr. Adama Mazura.
 • Hanna Shumska, Redefinicje malarstwa ściennego. Analiza wpływów tradycji malarstwa ściennego na dzieła współczesnych artystów z Polski i Ukrainy. Wybrane przykłady. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smolińskiej, prof. UAP.
 • Agnieszka Sukienniczak, Sposoby kuratorowania architektury a pytanie o jej przyszłość. Strategie kuratorskie wystaw architektonicznych na podstawie wybranych ekspozycji zorganizowanych w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smolińskiej, prof. UAP.

O nagrodzie oraz dwóch wyróżnieniach w VII edycji Konkursu im. prof. Alicji Kępińskiej decyduje jury w składzie:

 • prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), 
 • dr Jakub Dąbrowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),
 • dr Wojciech Szymański (Uniwersytet Warszawski).