RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI | AWANGARDA/ARIERGARDA

auto-cytacyjna aranżacja przestrzenna, z serii: „Rozważania Autotematyczne”

22.07.-09.08. 2020

Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną”, ul. Kramarska 3/5 w Poznaniu (Galeria ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie organizuje wernisażu)

Sztuka może w pewnych przypadkach kreować refleksje o swoich własnych problemach, a więc o rozmaitych istniejących w jej kręgu dziełach, ich konwencjach, zawartych w nich motywach, sposobach ich stylistycznych artykulacji czy potencjalnych formach ich kulturowych zakresów oddziaływania. Może tym samym obalać pewne stereotypy i mity narosłe wokół wspomnianych zagadnień. Dowodzą tego sugestywnie zarówno wybrane dzieła sztuki dawnej, jak i tej, jak najbardziej nam współczesnej. Niewątpliwie jest to fascynujący obszar twórczych doświadczeń, umożliwiający formułowanie niezwykle ciekawych autorskich przekazów, sugestii i spostrzeżeń, wykraczających zdecydowanie poza tylko i wyłącznie subiektywne wizje i preferencje twórcze.

Wystawa „AWANGARDA/ARIERGARDA” ma być w moim założeniu „kontekstualną instalacją” , ukazującą „napięcia” pomiędzy tym, co stare (tradycyjne) a tym, co bardziej radykalne i progresywne w znanych nam rodzajach doświadczeń artystycznych ostatnich dwóch stuleci. Ma ona, w pewnym sensie, aluzyjnie „dekonstruować” mity oryginalności i artystycznego nowatorstwa oraz „uprzywilejowaną” pozycję doświadczenia awangardowego we współczesnej myśli o sztuce. W zamian proponuje, mam przynajmniej taką nadzieję, „inne spojrzenie” na wątki ariergardowych i awangardowych eksploracji i praktyk twórczych, a być może sugeruje nawet, że dziś potencjalnie istnieje opcja „hybrydyczna”, łącząca wspomniane powyżej, wydawałoby się opozycyjne postawy twórcze. W tym przypadku „kompromis” lub synteza antytetycznych doświadczeń okazać się może „ożywczym impulsem” dla samej sztuki oraz metodą na pokonanie wielu narosłych wokół niej stereotypów i klisz poznawczych

R.B.Ł.

Wystawa pt. AWANGARDA/ARIERGARDA” stanowi rodzaj „kontekstualnej instalacji” zbudowanej, między innymi z wybranych elementów prac stworzonych przez Autora w ramach projektu pt. „Rozważania Autotematyczne”. Projekt „Rozważania Autotematyczne” jest realizowany przez prof. UAP Rafała Boettnera-Łubowskiego od 2017 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jako projekt artystyczno-badawczy, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych, pedagog. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje przestrzenne, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi, jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem: Rafał Boettner-Łubowski (więcej szczegółowych informacji – na stronie internetowej o adresie: http://uap.edu.pl/uczelnia/kadra/lubowski-rafal/).


fot. Rafał Boettener-Łubowski