Z przyjemnością informujemy że podczas piątkowej gali wręczenia nagród 13. Konkursu Malarstwa im. Gepperta we Wrocławiu (19.06.2020)

Doktorantka Wydziału Malarstwa i Rysunku KINGA POPIELA otrzymała wyróżnienie przyznane przez Firmę Colart.

Gratulujemy!

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju  zjawisk oraz promocja debiutujących twórców.
To prestiżowy konkurs malarski, w którym nagrody wręczają m. in. prezydent Wrocławia i rektor Akademii Sztuk Pięknych. Teraz można oglądać wystawę pokonkursową.

W Konkursie, do którego podczas ubiegłorocznego Sympozjum zakwalifikowano 30-tu młodych artystów malarzy,
Jury w składzie:
  • Iwona Bigos,
  • Maria Poprzęcka,
  • Kamil Kuskowski,
  • Zdzisław Nitka,
  • Bogusław Deptuła
przyznało łącznie 4 nagrody oraz 5 wyróżnień.
Wystawę finalistów 13. Konkursu Gepperta można zobaczyć w Galerii BWA Wrocław do 30 sierpnia 2020

Konkurs Gepperta to organizowany cyklicznie przegląd najlepszych debiutów polskiej sceny malarskiej. Wyróżnia go zamknięta formuła, zgodnie z którą do udziału w Konkursie zgłaszani są artyści wskazani przez szerokie grono zaproszonych ekspertów.
Idea Konkursu powstała w 1989 roku z inicjatywy pedagogów wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych) oraz krytyków sztuki dla upamiętnienia postaci Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora wrocławskiej uczelni artystycznej. Konkurs był wydarzeniem ściśle akademickim, zaś od 1999 roku współorganizatorem jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Początkowo odbywał się nieregularnie, w latach 1999–2013 przybrał formułę biennale, zaś obecnie organizowany jest co trzy lata. Konkurs jest skierowany do młodych malarzy, najpóźniej do trzech lat po realizacji dyplomu oraz do osób niebędących profesjonalnymi artystami, jednak czynnie uprawiających sztukę. Na strukturę wydarzenia składają się dwa elementy: sympozjum kwalifikacyjne oraz wystawa konkursowa. W trakcie sympozjum eksperci reprezentujący szeroki przekrój krajowych ośrodków artystycznych, a także różne funkcje pola sztuki (wykładowcy akademiccy, artyści i  kuratorzy wystaw) przedstawiają kandydatury maksymalnie trzech, ich zdaniem, najciekawszych młodych malarzy, prezentując ich sylwetki oraz dotychczasowy dorobek. Spośród tej grupy, w drodze zamkniętych obrad, eksperci wyłaniają finalistów, którzy biorą udział w wystawie konkursowej. Finaliści sami, lub wspierani przez zgłaszających ich ekspertów, przedstawiają prace, które podczas wystawy Konkursu Gepperta będą podlegały ocenie Jury. W gronie jurorów znajdują się zaproszeni przez organizatorów specjaliści o uznanej pozycji.
Decyzja o przyznaniu nagród konkursowych jest zawsze niezależną decyzją Jury, które może również decydować o połączeniu lub podzieleniu nagród. Zwyczajowo są to Grand Prix, czyli nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia, Nagroda Rektora ASP Wrocław, Nagroda Dyrektora BWA Wrocław, nagrody sponsorskie.

Wystawa finalistów 13. Konkursu Gepperta
20.05 – 30.08.2020
BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105
Wystawa czynna od środy do niedzieli w godzinach 14.00 – 18.00.
Zwiedzanie w czteroosobowych grupach po umówieniu się lub w miarę wolnych miejsc.tel: 883 369 639 lub mail: wroclawglowny@bwa.wroc.pl
www.geppert.bwa.wroc.pl